Přihlásit

Výuka | Ft.Tul.cz

Pracovníci katedry zajišťují výuku pro studium (bakalářské, navazující magisterské a postgraduální v denní i kombinované formě) v oblasti textilních technologií se zaměřením na předení, tkaní, pletení a dále na speciální výroby v oblasti technologie předení – šicí nitě, efektní nitě, tvarování chemických nití, v oblasti technologie tkaní a pletení - výroba plyšů, smyčkových textilií, perlinkových tkanin, stuhařských výrobků, distančních a multiaxiálních pletenin. Profesní obory jsou orientované nejen na analýzu výrobních procesů, ale také na strukturu a vlastnosti textilií. Katedra nabízí výuku počítačem podporovaného projektování textilií s cílem optimalizace suroviny, konstrukce a vlastností textilie a konstrukce virtuální textilie pro elektronický obchod. Studenti si mohou sami vyzkoušet základní principy výroby textilií od předení na kolovratu, tkaní na ručních stávcích až po tkaní složitých vzorů na žakárských strojích, kde si předem připraví konstrukci tkaniny včetně vazby, počtu a barvy nití, 2D a 3D simulace a výpočtu vlastností tkaniny na počítači. Studenti si mohou testovat vlastnosti hotových textilií ve špičkově vybavených laboratořích a tak získávat přímo zpětnou vazbu. Při studiu je možno se zapojit do aktivit zaměřených na vývoj nových výrobků a optimalizaci jejich vlastností v oblasti oděvních a technických textilií. Katedra zajišťuje výuku také v anglickém jazyce, dle potřeby a v případě zájmu je možno připravit kurzy z výše uvedených oblastí v českém i anglickém jazyce.

Katedra technologií a struktur se představuje video.

Elearningový portál Technické univerzity v Liberci

Portál informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci