Přihlásit

O katedře | Ft.Tul.cz

Katedra technologií a struktur (KTT) je zaměřená na studium problematiky textilních technologií (oblast předení, tkaní a pletení) a textilních struktur v modulech vlákenné vrstvy – délkové útvary – plošné útvary.

Orientuje se na modelování technologických procesů a systémů výroby textilií, jejich optimalizaci, modelování struktury a vlastností přízí, tkaných a pletených plošných textilií; vývoj software pro predikci a optimalizaci vlastností přízí a tkanin včetně vizualizace; vývoj nových typů speciálních textilií s vyšší přidanou hodnotou pro oděvní i technické aplikace; teorii nestejnoměrnosti textilií a její aplikace, vývoj nových laboratorních postupů pro ověřování kvality nestandardních vlastností textilií. Z hlediska pedagogického je katedra zaměřena na dvě hlavní oblasti. První z nich je oblast textilních technologií zahrnující předení, tkaní, pletení, v jejichž rámci je sledována problematika technologií, technologických systémů a procesů, strojního zařízení. Druhou, neméně významnou oblastí, je oblast struktury vlákenných útvarů a vlastností textilií, projektování vlastností textilií a mechanika textilií.

Vývoj Katedry technologií a struktur - KTT FT TUL

 • Katedra přádelnictví a zušlechťování (1958 – 1976)
 • Katedra tkalcovství a pletařství (1958 – 1991)
 • Katedra přádelnictví a ekonomiky (1976 – 1986)
 • Katedra textilních materiálů a přádelnictví (1986 – 1991)
 • Katedra přádelnictví (1991 – 1997)
 • Katedra tkalcovství (1991 – 1997)
 • Katedra pletařství (1991 – 1997)
 • Katedra mechanických technologií (1997 – 2005)
 • Katedra textilních struktur (1997 – 2005)
 • Katedra textilních technologií (2005 – 2017)
 • Katedra technologií a struktur (2017 –     )