Přihlásit

Normy

Informace o normách
 
Číslo normy Názem normy
ČSN 80 0000 Textilní vlákna. Zkratky, označování podílů, roztřídění 
ČSN 80 0001 Textilie. Třídění a základní názvy 
ČSN 80 0005 Symboly pro ošetřování textilních výrobků 
ČSN 80 0009 Obchodní přirážky vlhkosti textilních surovin a polotovarů 
ČSN 80 0012 Názvosloví efektních nití 
ČSN 80 0016 Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad 
ČSN 80 0020 Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik 
ČSN 80 0021 Názvosloví a charakteristika tkanin 
ČSN 80 0023 Názvosloví vad stuhařských a prýmkařských výrobků 
ČSN 80 0025 Názvosloví vad tkanin 
ČSN 80 0026 Textilné nite. Názvy a definície chýb 
ČSN 80 0027 Textilní suroviny. Názvosloví v oblasti lněné suroviny 
ČSN 80 0028 Názvosloví v průmyslu lýkových vláken. Oblast technologie tíren a přádelen 
ČSN 80 0030 Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken 
ČSN 80 0033 Stuhařské, prýmkařské a síťařské výrobky. Základní názvy 
ČSN 80 0034 Zkoušení textilií. Pojmy pro stanovení délky vláken 
ČSN 80 0035 Pletené výrobky. Názvy a definice vad 
ČSN 80 0050 Textilie. Délková hmotnost v jednotkách tex  
ČSN 80 0058 Stanovení obsahu mědi a manganu v textiliích 
ČSN 80 0059 Textilie. Stanovení elektrického odporu 
ČSN 80 0061 Klimatizování textilních surovin, polotovarů a výrobků 
ČSN 80 0063 Stanovení rozsahu výběru vzorků textilních surovin a přízí 
ČSN 80 0065 Stanovení obchodní hmotnosti textilií 
ČSN 80 0067 Stanovení podílu textilních vláken ve směsích 
ČSN 80 0068 Stanovení obsahu mechanicky oddělitelných vláken a nití v textiliích 
ČSN 80 0069 Odběr vzorků textilií ke zkouškám. Názvosloví a všeobecné zásady 
ČSN 80 0070 Odběr a příprava vzorků ke zkouškám. Textilní vlákenné suroviny 
ČSN 80 0071 Odběr a příprava vzorků ke zkouškám. Nitě  
ČSN 80 0072 Plošné textilie. Odběr vzorků ke zkouškám 
ČSN 80 0073 Pojmy používané při zkoušení textilií tahem 
ČSN 80 0074 Textilní materiály. Zjišťování standardní suché hmotnosti a vlhkosti 
ČSN 80 0075 Stanovení obsahu příměsí v prané vlně chemickou cestou 
ČSN 80 0080 Diely odevných výrobkov. Termíny a definície 
ČSN 80 0100 Doprovodná tkanina z viskózové stříže 
ČSN 80 0101 Bavlněná doprovodná tkanina 
ČSN 80 0104 Doprovodná tkanina z přírodního hedvábí  
ČSN 80 0105 Doprovodná tkanina z acetátového hedvábí 
ČSN 80 0106 Lněná doprovodná tkanina 
ČSN 80 0107 Vlněná doprovodná tkanina 
ČSN 80 0108 Doprovodná tkanina z polyesterové stříže 
ČSN 80 0109 Doprovodná tkanina z polypropylenové stříže 
ČSN 80 0110 Švy a šití. Názvosloví a označování 
ČSN 80 0112 Doprovodná tkanina z polyakrylnitrilové stříže 
ČSN 80 0113 Doprovodná tkanina z polyamidové stříže 
ČSN 80 0114 Doprovodná tkanina z polyvinylalkoholové stříže 
ČSN 80 0115 Doprovodná tkanina z triacetátové stříže 
ČSN 80 0116 Doprovodná tkanina z polyvinylchloridové stříže 
ČSN 80 0117 Doprovodná tkanina z polyamidového hedvábí 
ČSN 80 0121 Textilie. Šedé stupnice pro hodnocení stálobarevnosti 
ČSN 80 0122 Zjišťování migrace textilních barviv při převrstvování PVC 
ČSN 80 0123 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti v praní 
ČSN 80 0125 Zkoušení stálosti vybarvení v kyselinách
ČSN 80 0126 Zkoušení stálosti vybarvení v alkáliích
ČSN 80 0127 Zkoušení stálobarevnosti textilií při bělení chlornanem
ČSN 80 0128 Zkoušení stálosti vybarvení při bělení peroxydem
ČSN 80 0130 Zkoušení stálosti vybarvení při karbonizaci za použití kyseliny sírové
ČSN 80 0131 Zkoušení stálosti vybarvení při chlorování v kyselém prostředí
ČSN 80 0132 Stálost vybarvení na denním světle
ČSN 80 0134 Zkoušení stálosti vybarvení proti kovům v barvicí lázni - chrom
ČSN 80 0135 Zkoušení stálosti vybarvení proti kovům v barvicí lázni - železo a měď
ČSN 80 0137 Zkoušení stálosti vybarvení proti dekatuře ve vroucí vodě
ČSN 80 0138 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti při žehlení
ČSN 80 0139 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti při otěru za sucha a za vlhka
ČSN 80 0140 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti v roztoku sody za varu
ČSN 80 0141 Zkoušení stálosti vybarvení při síření
ČSN 80 0143 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti ve vodě
ČSN 80 0144 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti v mořské vodě
ČSN 80 0145 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti vůči kapkám vody
ČSN 80 0149 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti v suchém teple
ČSN 80 0150 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti na světle xenonovou výbojkou. Metoda zjišťování a hodnocení fotochromie
ČSN 80 0151 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při paření za atmosférického tlaku
ČSN 80 0152 Zkoušení stálobarevnosti textilií při tření s organickými rozpouštědly
ČSN 80 0153 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při bělení chloritanem sodným. Mírná zkouška
ČSN 80 0154 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při bělení chloritanem sodným. Přísná zkouška
ČSN 80 0156 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při alkalickém valchování
ČSN 80 0157 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při kyselém valchování. Mírná zkouška
ČSN 80 0158 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při kyselém valchování. Přísná zkouška
ČSN 80 0159 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při dekatování
ČSN 80 0160 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při přebarvování
ČSN 80 0161 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při vulkanizaci horkým vzduchem
ČSN 80 0162 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při vulkanizaci chloridem sirným
ČSN 80 0164 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při plisování parou
ČSN 80 0165 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti v potu
ČSN 80 0166 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti v chemickém čištění
ČSN 80 0168 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při šamponování
ČSN 80 0169 Zkoušení stálosti vybarvení textilií v praní za přítomnosti chlornanu sodného
ČSN 80 0170 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při praní za přítomnosti perboritanu sodného
ČSN 80 0171 Textilie. Metoda zkoušení stálobarevnosti v povětrnosti xenonovou výbojkou
ČSN 80 0172 Zkoušení stálosti vybarvení textilií ve vodě. 1 hod. test
ČSN 80 0173 Zkoušení stálosti vybarvení textilií v kysličnících dusíku
ČSN 80 0175 Zkoušení stálobarevnosti opticky zjasněných textilií na světle
ČSN 80 0176 Zkoušení vlivu provozního chemického čištění na textilie
ČSN 80 0201 Stanovení délky vláken měřením délky jednotlivých vláken
ČSN 80 0202 Stanovenie ukazateľov oblúčkovania vlnených vláken, chemických strižových vláken a chemických káblov
ČSN 80 0206 Chemické vlákna. Striž. Metóda stanovenia dĺžky
ČSN 80 0207 Chemické vlákna. Striž a kábel. Metóda stanovenia pevnosti pri pretrhu v slučke
ČSN 80 0208 Chemické vlákna. Polypropylénový káblik. Základné spoločné ustanovenia a skúšanie
ČSN 80 0209 Chemické vlákna. Polypropylénová striž. Základné spoločné ustanovenia a skúšanie
ČSN 80 0220 Zkoušení ohebnosti lýkových vláken
ČSN 80 0221 Stanovení obsahu ligninu v lýkových vláknech
ČSN 80 0222 Zjišťování podílu nečistot v lýkových vláknech
ČSN 80 0223 Zjišťování obsahu nopků v lýkových vláknech
ČSN 80 0230 Zjišťování obsahu vad a nečistot v bavlně
ČSN 80 0235 Textilní materiály. Bavlna. Zjišťování pevnosti plochých svazků
ČSN 80 0241 Zjišťování poškození vlněných vláken vlivem alkalického praní
ČSN 80 0260 Chemické vlákna. Viskózové nite, striž a kábel. Metódy stanovenia obsahu elementárnej a celkovej síry (zinku)
ČSN 80 0262 Chemické vlákna. Striž. Metóda stanovenia nedĺžených vláken, zlepencov a kvapancov
ČSN 80 0266 Stanovení obsahu nedloužených vláken u polyesterových vláken pomocí indikačního barviva
ČSN 80 0267 Chemické vlákna. Stanovenie obsahu chýb vo viskózových strižových vláknach
ČSN 80 0268 Chemické vlákna. Striž. Metóda odberu a prípravy vzoriek ku skúškam
ČSN 80 0269 Chemické vlákna. Stanovenie dĺžkovej hmotnosti striže
ČSN 80 0311 Zjišťování zralosti bavlněných vláken v polarizovaném světle
ČSN 80 0351 Zkoušení tepelně isolační vlastnosti textilních výrobků
ČSN 80 0516 Chemické vlákna. Stanovenie obsahu matovacieho prostriedku
ČSN 80 0517 Zjištění pruhovitosti nekonečných chemických vláken
ČSN 80 0518 Chemické vlákna. Určenie belosti chemických strižových vláken
ČSN 80 0519 Chemické vlákna. Polyamidové nite a striž. Metóda stanovenia podielu nízkomolekulových látok
ČSN 80 0521 Chemické vlákna. Kábel. Metóda odberu a prípravy vzoriek ku skúškam
ČSN 80 0522 Chemické vlákna. Kábel. Metóda stanovenia dĺžkovej hmotnosti
ČSN 80 0523 Chemické vlákna. Zistenie obsahu preparácie a nízkomolekulárneho podielu na chemických vláknach
ČSN 80 0526 Chemické vlákna. Nite. Metóda odberu vzoriek ku skúškam
ČSN 80 0527 Chemická vlákna. Niti. Metoda stanovení obsahu vad na cívce
ČSN 80 0528 Chemická vlákna. Niti. Metoda stanovení obsahu vad na snovacím zařízení
ČSN 80 0529 Chemické vlákna. Polyamidový technický a kordový hodváb. Metóda stanovenia termostability
ČSN 80 0535 Chemická vlákna. Stanovení změny délky spřadatelných vláken po tepelném zpracování
   
  ČSN 80 0600 Stanovení čísla mědi celulózy v textilních surovinách, polotovarech a výrobcích
ČSN 80 0601 Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy
ČSN 80 0621 Stanovení celkového množství alkálií ve vlně
ČSN 80 0622 Stanovení celkového množství kyselin ve vlně
ČSN 80 0623 Stanovení obsahu příměsí rozpustných v etyléteru v textiliích obsahujících vlněná vlákna
ČSN 80 0701 Zisťovanie zákrutov nití
ČSN 80 0703 Zjištění délky nití v návinu
ČSN 80 0704 Zjišťování vzhledu příze
ČSN 80 0705 Zjišťování rozměrových změn přízí zplstěním
ČSN 80 0706 Zjišťování hmotné nestejnoměrnosti pramenů, přástů a nití
ČSN 80 0707 Skúšanie sľučkovitosti nití
ČSN 80 0708 Šijacie nite. Zisťovanie zmeny dĺžky
ČSN 80 0760 Zkoušení celkové změny délky chemického hedvábí působením vody nebo nasycené páry. Pásmová metoda
ČSN 80 0761 Zkoušení nejvyšší změny délky chemického hedvábí působením vody nebo nasycené páry. Metoda zkoušení jednotlivých nití
ČSN 80 0810 Zisťovanie tržnej sily a ťažnosti pletenín
ČSN 80 0813 Zkoušení vlivu chemického čištění na plošné a délkové textilie. Laboratorní metoda
ČSN 80 0815 Zkoušení hořlavosti plošných textilií s obsahem syntetických vláken nad 50%
ČSN 80 0816 Plošné textilie. Zjišťování odolnosti v oděru na rotačním odírači
ČSN 80 0817 Plošné textilie. Zjišťování prodyšnosti
ČSN 80 0821 Plošné textilie. Zjišťování změn rozměrů po zpracování za mokra
ČSN 80 0823 Plošné textilie. Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka
ČSN 80 0824 Zkoušení hořlavosti plošných textilií
ČSN 80 0826 Textilní tkaniny. Zkoušení posuvnosti nití ve tkaninách
ČSN 80 0828 Plošné textilie. Stanovení savosti vůči vodě. Postup vzlínáním
ČSN 80 0831 Savost plošných textilií. Stanovení nasákavosti
ČSN 80 0832 Plošné textilie. Zjišťování vzhledu po praní. Hladkost ploch, švů a stabilita puků
ČSN 80 0834 Zjišťování užitných vlastností textilií používáním. Všeobecné ustanovení
ČSN 80 0835 Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem
ČSN 80 0838 Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji
ČSN 80 0839 Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na žmolkovacím přístroji se vzduchovými polštáři
ČSN 80 0840 Plošné textilie. Stanovení protažení
ČSN 80 0842 Tkaniny. Stanovení posuvnosti nití ve švu
ČSN 80 0843 Plošné textilie. Zjišťování délky a šířky
ČSN 80 0844 Plošné textilie. Zjišťování tloušťky
ČSN 80 0845 Plošné textilie. Stanovení ukazatelů hmotnosti
ČSN 80 0846 Plošné textilie. Zjišťování odolnosti proti opotřebení na přístroji typu Martindale
ČSN 80 0847 Zkoušení odolnosti plošných textilií proti působení plísní a bakterií. Zahrabávací metoda
ČSN 80 0848 Zkoušení hořlavosti podlahových textilií
ČSN 80 0850 Plošné textilie. Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači
ČSN 80 0851 Zkoušení odolnosti pletenin proti zatrhávání
ČSN 80 0855 Zjišťování relativní propustnosti vodních par plošnou textilií
ČSN 80 0856 Stanovení nepromokavosti textilií umělým deštěm
ČSN 80 0858 Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií
ČSN 80 0863 Zjišťování hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů
ČSN 80 0864 Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků
ČSN 80 0866 Textilní materiály. Pletené výrobky. Metoda zjišťování změny rozměrů po zpracování za mokra
ČSN 80 0868 Pleteniny. Metoda stanovení počtu řádků a sloupků
ČSN 80 0869 Zjišťování hustoty a spotřeby nití u pletenin a propletů
ČSN 80 0871 Oděvní plošné textilie. Stanovení mačkavosti pomocí dutého válce
ČSN 80 0880 Zjištění hustoty stehů, poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků
ČSN 80 0890 Stuhařské a prýmkařské výrobky. Metody zkoušení
ČSN 80 0891 Zkoušení textilních lan
ČSN 80 0892 Zjišťování únavy textilních lan po opakovaném působení napínací síly
ČSN 80 0893 Zkoušení textilních lan. Zkouška rázové odolnosti
ČSN 80 1017 Bavlna. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 1123 Stupnice jemnosti vlny
ČSN 80 1317 Chemické vlákna. Viskózová striž ľanového typu
ČSN 80 1318 Chemické vlákna. Viskózová striž kobercového typu
ČSN 80 1401 Chemické vlákna. Polyamidová striž. Základné spoločné ustanovenia
ČSN 80 1402 Polyesterová stříž a polyesterový kabel. Základní společná ustanovení
ČSN 80 1403 Chemické vlákna. Polyesterový textilný hodváb. Základné spoločné ustanovenia
ČSN 80 1469 Chemická vlákna. Rybářské vlasce, badmintonové a tenisové struny
ČSN 80 1470 Chemická vlákna. Průmyslové vlasce, žíně a pásky. Základní ustanovení
ČSN 80 1475 Chemické vlákna. Káblik. Metóda stanovenia stupňa zobjemnenia
ČSN 80 1490 Chemické vlákna. Balenie, značenie, doprava a skladovanie
ČSN 80 1491 Chemické vlákna. Predpäťové závažia pri skúškach
ČSN 80 1812 Průmyslová vata
ČSN 80 1900 Textilní odpady. Základní názvosloví
ČSN 80 2000 Textilní nitě. Označování konstrukce
ČSN 80 2001 Označování směru zákrutů nití
ČSN 80 2118 Zjišťování četnosti tlustých míst v přízích
ČSN 80 2120 Režné jednoduché bavlnářské příze [Platí pouze PŘÍLOHA: Etalony čistoty a vzhledu bavlněných přízí (26 kusů etalonů), vydaná r. 19
ČSN 80 2151 Šijacie nite. Spoločné ustanovenia
ČSN 80 2305 Vlnařské česané příze. Základní ustanovení
ČSN 80 2520 Chemické vlákna. Viskózový textilný hodváb. Základné spoločné ustanovenia
ČSN 80 2530 Chemické vlákna. Polyamidový textilný hodváb. Základné spoločné ustanovenia
ČSN 80 2531 Chemické vlákna. Polyamidový kordový a technický hodváb. Základné spoločné ustanovenia
ČSN 80 2620 Skleněné hedvábí E. Společná ustanovení
ČSN 80 3003 Bavlnářské tkaniny. Třídění podle vad
ČSN 80 3005 Hedvábnické tkaniny. Klasifikace podle vad
ČSN 80 3006 Metrové a kusové vlnařské textilie. Klasifikace
ČSN 80 3007 Třídění textilních výrobků podle jakosti
ČSN 80 3009 Plošné textilie. Značení visačkou
ČSN 80 3010 Textilní kusové výrobky a oblečení. Značení
ČSN 80 3011 Hedvábnické tkaniny. Základní ustanovení
ČSN 80 3012 Hedvábnické tkaniny. Užitné vlastnosti
ČSN 80 3014 Plošné metrové textilie. Společná ustanovení
ČSN 80 3016 Plošné metrové textilie na pracovní a ochranné oděvy. Společná ustanovení
ČSN 80 3020 Lnářské metrové a kusové plošné textilie. Klasifikace podle vad
ČSN 80 3021 Lnářské metrové a kusové plošné textilie. Základní ustanovení
ČSN 80 3022 Lnářské metrové a kusové plošné textilie. Užitné vlastnosti
ČSN 80 3030 Vlnařské kusové výrobky. Základní ustanovení
ČSN 80 3032 Jmenovité šířky oděvních tkanin
ČSN 80 3303 Oděvní plošné textilie. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 3304 Oděvní plošné textilie. Druhy a rozměry vad
ČSN 80 3305 Oděvní plošné textilie. Zásady klasifikace podle vzhledových vad
ČSN 80 3671 Tkanice k elektrotechnickým účelům. Společná ustanovení
ČSN 80 4103 Obvazový materiál. Zkoušení obvazového materiálu
ČSN 80 4119 Obvazový materiál. Vata buničitá. Cellulosum ligni
ČSN 80 4136 Obvazový materiál. Mul obvazový režný. Tela mollis cruda. Kaliko obvazové režné
ČSN 80 4141 Obvazový materiál. Gáza hydrofilní. Tela hydrophila. Kaliko obvazové bělené. Linteum calicutense depuratum
ČSN 80 4159 Pružné zdravotní punčochové výrobky a díly - kompresivní
ČSN 80 4202 Bytové plošné textilie. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 4203 Nábytkové textilie. Obecné požadavky pro zjišťování odolnosti proti oděru
ČSN 80 4204 Bytové plošné textilie. Druhy a rozměry vad
ČSN 80 4205 Bytové plošné textilie. Zásady klasifikace podle vzhledových vad
ČSN 80 4401 Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace
ČSN 80 4402 Podlahové textílie. Stanovenie hmotnosti a hrúbky vlasu a hmotnosti vlasovej priadze
ČSN 80 4403 Plošné textilie. Zjišťování dvoubarevnosti
ČSN 80 4405 Podlahové textilie. Stanovení odolnosti proti opotřebení
ČSN 80 4406 Podlahové textilie. Stanovení změny tloušťky po krátkodobém mírném statickém zatížení
ČSN 80 4407 Podlahové textilie. Stanovení odolnosti proti opotřebení na bubnovém přístroji typu Tetrapod
ČSN 80 4408 Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu
ČSN 80 4409 Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra
ČSN 80 4412 Podlahové textilie. Stanovení změny tloušťky po dlouhodobém těžkém statickém zatížení
ČSN 80 4505 Jutařské metrové a kusové plošné textilie. Základní ustanovení. Klasifikace podle vad
ČSN 80 4590 Spací pytle. Klasifikace
ČSN 80 4596 Bavlněné letecké tkaniny. Letecké plátno druh číslo 271 (standard)
ČSN 80 4603 Lněné a pololněné plachtoviny
ČSN 80 4605 Lnářské technické metrové a kusové textilie. Základní ustanovení
ČSN 80 4606 Lnářské technické metrové a kusové textilie. Třídění podle technických požadavků
ČSN 80 4607 Lnářské technické metrové a kusové textilie. Užitné vlastnosti
ČSN 80 4608 Lnářské technické metrové a kusové textilie. Konstrukčně technologické parametry
ČSN 80 4609 Lnářské technické metrové textilie. Klasifikace
ČSN 80 4610 Kempinkové a turistické stany. Klasifikace podle vzhledových vad na jejich plošných textilních dílech
ČSN 80 4611 Plachty a přikrývky. Klasifikace
ČSN 80 4612 Pytle, žoky, vaky, sáčky. Klasifikace podle vzhledových vad
ČSN 80 4615 Plošné technické textilie. Zjišťování deformačních vlastností při jednoosém dlouhodobém zatížení
ČSN 80 4618 Lnářské technické a konfekční výrobky. Potahy a rolety. Klasifikace
ČSN 80 5003 Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků
ČSN 80 5005 Pletené odevy. Klasifikácia
ČSN 80 5006 Pletené prádlo. Klasifikace podle vzhledových vad
ČSN 80 5008 Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti
ČSN 80 5009 Názvosloví pletenin. Typy a vzory
ČSN 80 5012 Pletené ošacení. Klasifikace
ČSN 80 5014 Úplety. Klasifikace
ČSN 80 5023 Oděvní výrobky. Systém velikostí oděvů pro dospělé ženy a muže a označování velikostí oděvů
ČSN 80 5024 Oděvní výrobky. Systém velikostí oděvů pro dívky a chlapce a označování velikostí oděvů
ČSN 80 5025 Pletené výrobky. Systém velikostí a označování pletených výrobků pro ženy a muže
ČSN 80 5026 Výrobky pletené. Systém velikostí výrobků pro dívky a chlapce a označování velikostí výrobků
ČSN 80 5801 Standardní punčochy, podkolenky, ponožky, sportovní holeně. Společná ustanovení. Klasifikace
ČSN 80 6000 Názvy a charakteristiky krajkářských výrobků
ČSN 80 6111 Netkané textilie. Odolnost vůči protlačování. Zkouška protlačování plunžru
ČSN 80 6114 Netkané textilie. Odolnost vůči proražení. Zkouška padajícím kuželem
ČSN 80 6130 Geotextilie. Zkoušení pevnosti v tahu a tažnosti
ČSN 80 6301 Tyly. Základní ustanovení
ČSN 80 6302 Záclonoviny. Technické požadavky. Klasifikace
ČSN 80 6304 Výšivky. Základní ustanovení
ČSN 80 6306 Krajkoviny. Základní ustanovení
ČSN 80 6308 Krajky. Základní ustanovení
ČSN 80 6410 Kusové výrobky vyšívané
ČSN 80 6920 Pokrývky hlavy
ČSN 80 7001 Oděvní názvosloví. Střihy
ČSN 80 7003 Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů
ČSN 80 7005 Oděvní názvosloví. Technologie
ČSN 80 7010 Vrchní oděvy. Klasifikace
ČSN 80 7012 Osobní prádlo šité z tkanin. Klasifikace
ČSN 80 7016 Názvoslovie vzhľadových konfekčných chýb
ČSN 80 7023 Osobní prádlo z tkanin. Systém velikostí pro ženy a muže a označování velikostí
ČSN 80 7025 Osobní prádlo z tkanin. Systém velikostí pro dívky a chlapce a označování velikostí
ČSN 80 7030 Oděvy. Společná ustanovení
ČSN 80 7602 Osobní a ložní prádlo. Společná ustanovení
ČSN 80 7605 Ložní prádlo. Klasifikace
ČSN 80 7607 Ložní prádlo a prošívané přikrývky. Rozměry
ČSN 80 7700 Pracovní oděvy. Klasifikace
ČSN 80 7702 Pracovní a ochranné oděvy. Systém velikostí oděvů pro ženy, muže, dívky a chlapce a označování velikostí
ČSN 80 7710 Pracovné odevy z úpletov. Klasifikácia
ČSN 80 7724 Ochranné pláště
ČSN 80 7810 Ochranné osinkové oděvy. Společné ustanovení
ČSN 80 7811 Ochranné osinkové oděvy. Osinková kombinéza
ČSN 80 7812 Ochranné osinkové oděvy. Osinkový plášť
ČSN 80 7813 Ochranné osinkové oděvy. Osinkový kabát s kapucí
ČSN 80 7814 Ochranné osinkové oděvy. Osinková blůza
ČSN 80 7815 Ochranné osinkové oděvy. Osinkové kalhoty
ČSN 80 7816 Ochranné osinkové oděvy. Osinková zástěra
ČSN 80 7817 Ochranné osinkové oděvy. Osinková zástěra pro svářeče
ČSN 80 7818 Ochranné osinkové oděvy. Osinková kapuce
ČSN 80 7819 Ochranné osinkové oděvy. Osinkový čepec
ČSN 80 7830 Ochranné osinkové oděvy. Osinkový rukáv
ČSN 80 7831 Ochranné osinkové oděvy. Osinkové boty
ČSN 80 7832 Ochranné osinkové oděvy. Osinkové kamaše
ČSN 80 7833 Ochranné osinkové oděvy. Osinková pětiprstá rukavice
ČSN 80 7834 Ochranné osinkové oděvy. Osinková tříprstá rukavice
ČSN 80 7835 Ochranné osinkové oděvy. Osinkové palcové rukavice
ČSN 80 7836 Ochranné osinkové oděvy. Osinkový prst
ČSN 80 8101 Tvarové filtrační textilní výrobky
ČSN 80 8450 Pytle pro přepravu poštovních zásilek mezinárodního styku. Všeobecné technické podmínky
ČSN 80 8501 Názvosloví provaznických výrobků
ČSN 80 8600 Textilní lana. Základní rozdělení
ČSN 80 8601 Textilní lana. Základní společná ustanovení
ČSN 80 8610 Sisálová lana okrouhlá a čtyřhranná
ČSN 80 8613 Konopná lana
ČSN 80 8670 Záchranné lano
ČSN 80 8671 Záchytné lano
ČSN EN 1049-2 (80 0814) Tkaniny. Konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanoveni dostavy
ČSN EN 29073-3 (80 6133) Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti
ČSN EN 29073-4 (80 6134) Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 4: Zjišťování pevnosti v dalším trhání
ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) Textilie. Tahové vlastnosti plošných textiliích - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při max. síle pomocí metody Strip
ČSN EN ISO 13935-1 (80 0841) Textilie. Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování max.síly do přetrhu švu metodou Strip
ČSN EN ISO 13937-2 (80 0829) Textilie. Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkuš. vzorků ve tvaru ramen
ČSN EN ISO 13937-3 Textilie. Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkuš. vzorků ve tvaru křídel
ČSN EN ISO 13937-4 Textilie. Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkuš. vzorků ve tvaru jazýčku
ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875) Textilie. Vlastnosti plošných textilií při protlaku. Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při pr
ČSN EN ISO 13938-2 (80 0875) Textilie. Vlastnosti plošných textilií při protlaku. Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při pr
ČSN EN ISO 1421 (80 0861) Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení pevnosti a tažnosti
ČSN EN ISO 2060 (80 0702) Textilie. Nitě v návinech. Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou
ČSN EN ISO 2062 (80 0700) Textilie. Nitě na návinech - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednot. nití při přetrhu
ČSN EN ISO 2411 (80 0830) Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení
ČSN EN ISO 5079 (80 0200) Textilie. Vlákna. Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu
ČSN ISO 105-E03 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část E03: Stálobarevnost v chlorované vodě (plovárenská voda)