Přihlásit

Normy interní

Informace o interních normách
 
Číslo normy Názem normy
IN xx-xxx-xx/xx Značení a číslování interních norem.
IN 11-108-01/01 Definice. Geometrické vlastnosti vláken.
IN 12-108-01/01 Definice. Geometrické vlastnosti staplových přízí.
IN 13-108-01/01 Definice. Geometrické parametry tkanin.
IN 21(2)-206-01/01 Tepelná sráživost délkových textilií.
IN 21-104-01/01  Stupeň kotonizace lýkových vláken. 
IN 21-108-01/01  Stanovení geometrických vlastností vláken. 
IN 22-102-01/01  Průměr a chlupatost příze. 
IN 22-102-02_01  Příčné rozměry dvojmo skané příze a průměr jednoduché příze. Řezy.
IN 22-103-01/01  Zaplnění příze. Přímá metoda a metoda Secant. 
IN 22-103-02/01  Zaplnění příze – Metoda přímá 
IN 22-103-03/01  Zaplnění příze – Izokvantity 
IN 22-105-01/01  Ovinky rotorové příze. 
IN 22-105-01/02  Ovinky rotorové příze – modifikovaná verze.
IN 22-106-01/01  Stanovení zakrytí jádra opřádané příze. 
IN 22-108-01/01  Rozlišení lnu a konopí ve formě vláken. Kroucení vláken při dehydrataci. 
IN 22-109-01/01  Směrové uspořádání vláken v přízi – značená vlákna.
IN 22-109-02/01  Směrové uspořádání vláken v přízi – šikmé řezy přízí.
IN 22-201-01/01  Ohybová tuhost příze. 
IN 23-107-01/01  Plošné zakrytí tkanin. 
IN 23-108-01/01  Definice geometrie provázání nití ve tkanině z příčných řezů.
IN 23-110-01/01  Komplexní hodnocení povrchové struktury textilií.
IN 23-111-01/01  Metodika zjišťování nestejnoměrnosti obrazů tkanin.
IN 23-111-01/01man.  Manuál k programu "Norma_ nestejnomernosti_tkaniny.m".
IN 23-202-01/01  Splývavost tkanin. Ohyb přes ostrý roh. 
IN 23-203-01/01  Objektivní stanovení stupně žmolkovitosti tkanin.
IN 23-301-01/01  Omak tkanin. Metoda subjektivní. 
IN 23-301-02/01  Omak tkanin s nehořlavou úpravou. Metoda objektivní. 
IN 23-301-03/01  Predikce subjektivního omaku sypkovin (tkanin pro ložní prádlo).
IN 23-303-01/01  Zjišťování stupně vlhkostní jímavosti tkanin. 
IN 23-304-01/01  Stanovení termofyziologických vlastností textilií. 
IN 23-304-02/01  Měření tepelných vlastností na přístroji Alambeta. 
IN 24-205-01/01  Zkouška průniku čepelí plošnými textiliemi.
IN 26-205-02/01  Zjišťování odolnosti textilií proti prořezání padajícím ostřím.
IN 26-304-01/01  Stanovení tepelných odolností textilií.
IN 26-304-02/01  Metodika testování senzorů teploty, vlhkosti a nebezpečných plynů určených do inteligentních textilií.
IN 26-304-03/01  Metodika měření teploty, vlhkosti, náklonu a zrychlení s bezdrátovým přenosem z inteligentních textilií.
IN 26-401-01/01  Anizotropie rezistivity textilií. 
IN 26-402-01/01  Metodika měření elektrických vlastností funkčních vrstev čidel snímačů vlhkosti a nebezpečných plynů.
IN 32-102-01/01  Příčné rozměry dvojmo skané příze a průměr jednoduché příze, Podélné pohledy 
IN 32-102-02/01  Geometrické parametry zápředku rotorové příze.
IN 32-203-01/01  Hodnocení změn geometrie příčného rozměru příze po oděru.
IN 32-204-01/01  Stanovení příčné stlačitelnosti přízí.
IN 33-302-01/01  Hodnocení prodyšnosti tkanin. 
IN 36-205-01/01  Hodnocení balistické odolnosti textilie.
IN 42-102-01/01  Vyhodnocení chlupatosti přízí.
IN 43-501-01/01  Měření barvoměnných materiálů, I. Fotochromní textilie.
IN 43-501-02/01  Měření barvoměnných materiálů, II. Termochromní textilie.
IN 46-108-01/01  Doporučený postup tvorby příčných řezů. Měkké a tvrdé řezy.