Přihlásit

Testometric M350-10CT | Ft.Tul.cz

Testometric M350-10CT – průtlak kuličkou či prořez ostřím
Popis:

Testování mechanických vlastností plošných textilií:

  • odolnost proti protlačení kuličkou
  • odolnost proti pronikání ostří

Zkoušky:

  • do porušení materiálu
  • cyklické namáhání (únava materiálu)

Testování s konstantním přírůstkem deformace – sledování vyvolané síly

Web výrobce: Testometric
Umístění: Budova D, 2 patro
Kontakt: Šárka Řezníčková
Normy:

ČSN EN ISO 13938-1 (80 0875)-Textilie. Vlastnosti plošných textilií při protlaku. Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při pr

ČSN EN ISO 13938-2 (80 0875)-Textilie. Vlastnosti plošných textilií při protlaku. Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při pr

IN 24-205-01/01-Zkouška průniku čepelí plošnými textiliemi

Externí soubory:  
Obrázky: