Přihlásit

Abdelhamid Rajab Ramadan Aboalasaad | Ft.Tul.cz

Jméno: Abdelhamid Rajab Ramadan Aboalasaad
Pracoviště: Katedra technologií a struktur, budova D
Telefon: +420 48 535 xxxx
E-mail: abd.elhameidrajabramadan.abo.el.asaad@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel:  Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate:  
Osobní stránky:  

Téma disertační práce: