Přihlásit

Muhammad Zubair, M.Sc. | Ft.Tul.cz

Jméno: Muhammad Zubair
Pracoviště: Katedra technologií a struktur, budova D
Telefon: +420 48 535 3219
E-mail: muhammad.zubair@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Bohuslav Neckář, DrSc.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate:  
Osobní stránky:  

Téma disertační práce: