Přihlásit

Informace pro studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia | Ft.Tul.cz

IČO: 46747885

Jak najít své osobní číslo:
přidělené osobní číslo se zobrazí na portále http://stag-new.tul.cz v nabídce Uchazeč ->> Přijímací řízení. Pro zobrazení osobního čísla stačí zadat univerzitní číslo uchazeče.

Přístup do STAGu:
Login: osobní číslo studenta
Heslo: xrodné číslo studenta (bez lomítka)

Každý student v navazujícím studijním programu si tvoří rozvrh sám!
Stag je pro předzápis otevřen pouze do 14. 9. 2014.