Přihlásit

Užitečné stránky | Ft.Tul.cz

Liane

Připojení počítače k WiFi, elektronická pošta a život v siti… NĚCO NEFUNGUJE, JAK BY MĚLO?

https://liane.tul.cz/

MatLab

TUL je vlastníkem Total Academic Headcount (TAH) licence pro MATLAB, Simulink a doplňkové produkty. Zaměstnanci a studenti mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat si produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače, a to v neomezeném množství.

http://liane.tul.cz/cz/MATLAB

FileSender

Umožňuje jednorázové předání souboru až do velikosti 500 GB. Vhodné pro předání souboru, jehož velikost přesahuje obvyklé limity pro elektronickou poštu. Službu poskytuje CESNET a je pro naše uživatele k dispozici bezplatně.

https://filesender.cesnet.cz/

OwnCloud

Umožňuje uložit data do datového úložiště, synchronizovat je mezi různými počítači i platformami a sdílet je s dalšími uživateli. Službu poskytuje CESNET.

https://owncloud.cesnet.cz/

Univerzitní knihovna 

Pro zaměstnance a studenty - knihy, e-knihy, audioknihy, časopisy, společenské hry …, zdarma přístup do placených databází. přístup na plné texty bakalářských a diplomových prací.

https://knihovna.tul.cz/

Akademická poradna, Centrum podpory, Kariérové centrum

Oddělení TUL pomůže hledat řešení studijních problémů či překážek, potíží při volbě profesní orientace, vztahových a osobních nesnází, sociálních problémů, krizových situací ap.

https://www.tul.cz/studenti/sluzby-studentum/podpora-a-poradenstvi/

Student Business Club

Studentský klub, ve kterém je na prvním místě podpora podnikavosti studentů na TUL. Během roku pořádá spoustu různých akcí, nejvýznamnější je START-UP TUL!                        

https://sbc-tul.cz/