Přihlásit

Studijní programy FT TUL | Ft.Tul.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
3leté
Cíle studia, předměty

Návrhářství (Bc.)

specializace: Textilní technologie a vzorování
specializace: Návrhářství textilu a oděvu
specializace: Návrhářství skla a šperku

Prezenční
Textilní marketing (Bc.) Prezenční / Kombinovaná

Textilní technologie, materiály a nanomateriály (Bc.)

specializace: Projektování a tvorba textilií
specializace: Netkané textilie a nanovlákna

Prezenční / Kombinovaná
Výroba oděvů a technické konfekce (Bc.)
Prezenční / Kombinovaná
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2leté
Cíle studia, předměty 

Textilní inženýrství (Ing.)

specializace: Textilní technologie a materiály
specializace: Oděvní technologie a materiály
specializace: Netkané textilie a nanovlákenné materiály

Prezenční / Kombinovaná
Průmyslové inženýrství (Ing.)
Prezenční / Kombinovaná
Design - textil, oděv, sklo, šperk (MgA.)
Prezenční
DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
4leté
 Cíle studia, předměty
Průmyslové inženýrství (Ph.D.)
Prezenční / Kombinovaná
Textilní inženýrství (Ph.D.)
Prezenční / Kombinovaná

Forma studia: prezenční studium, kombinované studium. Výuka kombinované formy studia probíhá 1x za měsíc ve dnech ČT, PÁ, SO.

 

Bakalářské studijní programy | Ft.Tul.cz

Bakalářské studijní programy svým zaměřením pokrývají celou šíři problematiky textilního a oděvního průmyslu. Koncepce strukturovaného studia umožní absolventovi bakalářského studijního programu pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Navazující magisterské studijní programy | Ft.Tul.cz

Absolvent získá znalosti teoretických i experimentálních metod, orientuje se a rozvíjí znalosti v oblasti technologií, které mu umožní rychlé přizpůsobení k vzorovacím a výzkumným metodám v široké oblasti textilních, ale i mimo-textilních aplikací.

Doktorské studijní programy | Ft.Tul.cz

Odborník disponuje hlubokými teoreticko-technickými znalostmi, zvládá techniky experimentálních metod a zpracování dat, je schopen týmové práce, je dostatečně jazykově vybaven a ovládá základní manažerské dovednosti. Je kladen důraz na výstupy řešených projektů z hlediska publikací, i na prezentaci v zahraničí.