Přihlásit

Náležitosti přihlášky ke studiu | Ft.Tul.cz

Elektronická přihláška

Podrobné instrukce k vyplnění elektronické přihlášky

Stav své přihlášky ke studiu může uchazeč sledovat po zadání svého e-mailu:
https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Písemná přihláška
se nepodává. Tištěná přihláška se na studijní oddělení nezasílá, uchazeč si ji tiskne pro vlastní potřebu.
Administrativní poplatek

Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku. Poplatek je nevratný.

Platba výhradně bankovním převodem nebo kartou: 600,- Kč
ČSOB č. účtu: 
305806603/0300        
variabilní symbol: 649132   
specifický symbol:  OBOROVÉ ČÍSLO dle údaje na el. přihlášce
IBAN:  CZ8903000000000305806603
SWIFT: CEKO CZ PP

Maturitní vysvědčení nebo bakalářský diplom

Po vyplnění, podání a zaplacení elektronické přihlášky je třeba zaslat oboustranně oskenovaný originál maturitního vysvědčení nebo bakalářského diplomu (u cizinců Nostrifikace).

E-mailem na adresu: lenka.nevyhostena@tul.cz

V případě ukončení středoškolského nebo bakalářského vzdělání až po podání přihlášky zašle uchazeč sken dokladu dodatečně ihned poté, co jej obdrží. Studijní oddělení následně zašle uchazeči písemné Rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání NENÍ POŽADOVÁNO.

Lze se hlásit na více programů, je však nutno podat na každý program samostatnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek.

Náležitosti přihlášky ke studiu dokládané zahraničními studenty
!netýká se uchazečů ze Slovenské republiky!
Nostrifikace Povinností zahraničního uchazeče je předložit Nostrifikaci předchozího vzdělání e-mailem na adresu: lenka.nevyhostena@tul.cz
Uchazeči o přijetí do bakalářského studijního programu žádají o Nostrifikaci středoškolského vzdělání na Krajském úřadě Liberec – školský odbor (adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2).Uchazeči o přijetí do navazujícího studijního programu žádají o Nostrifikaci bakalářského vzdělání prostřednictvím rektorátu TUL.
Zkouška z českého jazyka Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu v českém jazyce, není občanem ČR a neabsolvoval předchozí vzdělání ve studijním programu akreditovaném v českém jazyce, musí předložit doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka nejméně úroveň B2 e-mailem na adresu: lenka.nevyhostena@tul.cz
Zkouška z anglického jazyka Pokud se uchazeč hlásí do studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce a anglický jazyk není oficiálním jazykem země původu uchazeče, musí předložit doklad o absolvování zkoušky z anglického jazyka nejméně úroveň B2, e-mailem na adresu: lenka.nevyhostena@tul.cz.

Informace a případné dotazy zodpovíme na tel.: +420 48 53 53 239 nebo
e-mailu: lenka.nevyhostena@tul.cz