Přihlásit

Zápis do studia prvních ročníků | Ft.Tul.cz

Zápis do studia prvních ročníků 2023/2024
Fakulty textilní TU v Liberci - náhradní termín

Zápis studentů do 1. ročníku studia se uskuteční v posluchárně B4 – budova B, 3. podlaží (2.patro), Čížkova 3, Liberec 1 (areál TUL Husova, parkování v místě):

Bakalářské studium  a navazující magisterské studium :  

                          ve středu 13.9.2023  ve  12,00 hod. pro všechny formy studia

   

:            

                          


 

   
     

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz nebo cestovní pas.
Při zápisu je nutné podat a zaplatit v hotovosti žádost o studentskou kartu (ISIC za 350,-Kč - pouze pro prezenční studenty, TUL karta s čipem za 140,-Kč nebo TUL karta bez čipu zdarma - všichni studenti).
Budou Vám poskytnuty potřebné informace, týkající se studia, kreditového systému a jednotné evidence studentů v IS/STAG. Dle zákona se přijatý uchazeč stává studentem dnem zápisu do studia, takže Vám potvrdíme všechny předložené doklady, žádosti, slevy atd. Zapsat do studia může studenta i zástupce vybavený plnou mocí ( která pro případ zápisu do studia nemusí být úředně ověřená).
Žádost o ubytování na kolejích – podává se elektronicky v termínu 1.7.2023-24.8.2023 – informace najdete na webových stránkách Kolejí a menz:

https://koleje.tul.cz/index.php?a=2023-04-25-11-54-03-informace-o-ubytovani-prvnich-rocniku-bakalarskeho-a-prvniho-rocniku-magisterskeho-studia-ucitelstvi-pro-1-stupen-zs.html

 

Studijní oddělení FT
+420 485 353 239
lenka.nevyhostena@tul.cz

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO STUDIA

 •    Zahájení výuky pondělí 18.9.2023

•    Imatrikulace pro BS prezenční studium POZOR ZMĚNA !!! – 22.9.2023, sraz ve 12:00 hod v aule budovy G,         IMA od 13:00 hod.

•    Přihlášení do systémů LIANE a IS/STAG je sjednoceno – první přihlášení jednorázovým vstupním heslem do LIANE, heslo obdrží student při zápisu do studia.

            https://liane.tul.cz/kod/

•    Následně pro přihlášení do IS/STAG čtěte pozorně pokyny na portálu:

              https://stag.tul.cz/portal/studium/

   DŮLEŽITÉ !!! V IS/STAG si zkontrolujte a doplňte osobní údaje !!!

Zprovozněte si také webmail-všechny informace od vyučujících a studijního oddělení budete dostávat na TULáckou adresu:

              https://www.tul.cz/studenti/

•    Předměty a rozvrh pro zimní semestr 2023/2024 – pro bakalářské studium tvoří studijní oddělení, navazující studenti si zapisují předměty sami do 17.9.2023.

•    Ubytovací stipendium – žádost se podává v IS/STAG – nejprve nutné zadat číslo účtu

•    Sociální stipendium pouze pro občany ČR– žádost se podává v IS/STAG + nutno doložit tiskopis z Úřadu práce ČR – odbor státní soc. podpory – „Sdělení pro účely přiznání stipendia“

•    Ubytovací a sociální stipendium se vyplácí jen studentům s účtem v ČR!!!

•    Vstup na koleje, katedry, budovy, stravování – pomocí čipové karty nebo karty ISIC

•    Komunikace se studijním oddělením – psát jen JEDNÉ z obou referentek, nebo alespoň dát druhou do kopie

•    Status studenta má student po celou dobu prezenčního i kombinovaného studia, ať už je současně zaměstnán, nebo ne. Pokud student není zaměstnán na řádný pracovní poměr, tak za něj hradí zdravotní pojištění do 26 let stát (i za kombinované studenty). Vždy ale doporučujeme kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a ujistit se, že je vše v pořádku.

 •    Studenti – rodiče mají do 3 let věku dítěte možnost požádat o zavedení tzv. „Uznané doby rodičovství“ do STAGu (a z toho plynoucí určité výhody– informace podá studijní oddělení)