Přihlásit

Den otevřených dveří | Ft.Tul.cz

KDE:      Budova „B“
KDY:   26.listopad 2022
CO:      DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FAKULTY TEXTILNÍ
12:00 až 12:30      Přednáška „Co vše je textil?“, 2. patro, učebna B4
12:30 až 15:00
  • návštěva laboratoří, dílen a ateliérů Fakulty textilní
  • individuální konzultace o všech studijních programech
  • informace k přijímacímu řízení na studijním oddělení
  • informace k talentovým zkouškám

 

    
 

Prohlídka:

Success stories:

Aktuální odkazy:

Tvůrčí činnosti:

Studenti: 

 

Den otevřených dveří únor 2022 na Facebooku

Den otevřených dveří únor 2021 - záznam