Přihlásit

Doktorské řízení | Ft.Tul.cz

Studium v DSP Textilní inženýrství se řídí aktuálním platným Studijním a zkušebním řádem TUL a dále je upraveno směrnicemi děkanky (Organizace studia v DSP Textilní inženýrství a Přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů).