Přihlásit

Výběrová řízení FT TUL | Ft.Tul.cz

K přihlášce do výběrového řízení akademických pracovníků musí být přiloženy tyto listinné dokumenty:

 • stručný životopis
 • stručná charakteristika dosavadní odborné, vědecké a výzkumné činnosti
 • seznam publikací s případnými ohlasy
 • doklady o odborné způsobilosti, případně hodnocení z předchozího pracoviště
 • doklady o ukončeném vzdělání a členství v odborných společnostech

U všech uchazečů je předpokládána morální bezúhonnost.

Přihlášku na vypsaná pracovní místa zašlete dle termínů uvedených u každého výběrového řízení na adresu:

Technická univerzita v Liberci
Organizační a personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec

nebo e-mail: volnamista@tul.cz

ODBORNÝ/NÁ ASISTENT/KA NA KATEDŘE ODĚVNICTVÍ
 1. Výběrové řízení ˆ 11.5.2024
 2. Komise ˆ 11.6.2024
 3. Rozhodnutí ˆ 17.6.2024

LEKTOR/LEKTORKA PRO KATEDRU DESIGNU - šperkařská tvorba
 1. Výběrové řízení ˆ 22.2.2024
 2. Komise ˆ 22.3.2024
 3. Seznam uchazečů ˆ 25.3.2024
 4. Rozhodnutí ˆ 5.4.2024

ASISTENT/KA ZNALOSTNÍHO TRANSFERU PRO ÚČELY PROJEKTU CZ.01.01.01/06/23_014/0001/0001356 PRO KATEDRU ODĚVNICTVÍ
 1. Výběrové řízení ˆ 7.12.2023
 2. Komise ˆ 8.12.2023
 3. Seznam uchazečů ˆ 8.12.2023
 4. Rozhodnutí ˆ 19.12.2023

LEKTOR/LEKTORKA nebo ASISTENT/ASISTENTKA PRO KATEDRU HODNOCENÍ TEXTILIÍ
 1. Výběrové řízení ˆ 13.10.2023
 2. Komise ˆ 8.11.2023
 3. Seznam uchazečů ˆ 13.11.2023
 4. Rozhodnutí ˆ 7.12.2023

DOCENT/DOCENTKA nebo ODBORNÝ ASISTENT/ODBORNÁ ASISTENTKA PRO KATEDRU DESIGNU- 2.výzva
 1. Výběrové řízení ˆ 9.6.2023
 2. Komise ˆ 30.8.2023
 3. Seznam uchazečů ˆ 5.9.2023
 4. Rozhodnutí ˆ 12.9.2023

LEKTOR/LEKTORKA nebo ASISTENT/ASISTENTKA PRO KATEDRU DESIGNU- textilní tvorba
 1. Výběrové řízení ˆ 9.6.2023
 2. Komise ˆ 30.8.2023
 3. Seznam uchazečů ˆ 5.9.2023
 4. Rozhodnutí ˆ 18.9.2023

ODBORNÝ ASISTENT/ODBORNÁ ASISTENTKA PRO KATEDRU HODNOCENÍ TEXTILIÍ
 1. Výběrové řízení ˆ 28.4.2023
 2. Komise ˆ 19.5.2023
 3. Seznam uchazečů ˆ 26.5.2023
 4. Rozhodnutí ˆ 31.5.2023

DOCENT/DOCENTKA nebo ODBORNÝ ASISTENT/ODBORNÁ ASISTENTKA PRO KATEDRU DESIGNU

LEKTOR/LEKTORKA nebo ASISTENT/ASISTENTKA PRO KATEDRU DESIGNU
 1. Výběrové řízení ˆ 17.2.2023
 2. Komise ˆ 17.3.2023
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 20.3.2023
 4. Rozhodnutí ˆ 6.4.2023

ASISTENT/ASISTENTKA nebo ODBORNÝ ASISTENT/ODBORNÁ ASISTENTKA PRO KATEDRU NETKANÝCH TEXTILIÍ A NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ
 1. Výběrové řízení ˆ 18.1.2023
 2. Komise ˆ 9.2.2023
 3. Seznam uchazečů - předávací protokol ˆ 17.2.2023
 4. Rozhodnutí ˆ 17.2.2023