Přihlásit

Přijímací řízení | Ft.Tul.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
3leté
Termín přihlášek
Přijímací zkouška

Návrhářství (Bc.)

specializace: Textilní technologie a vzorování
specializace: Návrhářství textilu a oděvu
specializace: Návrhářství skla a šperku

2.kolo

do 31.7.2023

talentová zkouška 

3.8.2023

Textilní marketing (Bc.)

2.kolo

do 31.7.2023

bez
přijímací
zkoušky

Textilní technologie, materiály a nanomateriály (Bc.)

specializace: Projektování a tvorba textilií
specializace: Netkané textilie a nanovlákna

Výroba oděvů a technické konfekce (Bc.)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2leté
Termín přihlášek
Přijímací zkouška

Textilní inženýrství (Ing.)

specializace: Textilní technologie a materiály
specializace: Oděvní technologie a materiály
specializace: Netkané textilie a nanovlákenné materiály

2.kolo

do 31.7.2023

bez
přijímací
zkoušky
Průmyslové inženýrství (Ing.)
Design -textil, oděv, sklo, šperk (MgA.)

talentová zkouška
3.8.2023

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
4leté
Termín přihlášek
Přijímací zkouška
Průmyslové inženýrství (Ph.D.)
15.2.2023
24.6.2023
upřesněno zde
Textilní inženýrství (Ph.D.)
15.2.2023
24.6.2023

Forma studia: prezenční studium, kombinované studium. Výuka kombinované formy studia probíhá 1x za měsíc ve dnech ČT, PÁ, SO.

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 1. kolo:

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 2. kolo:

květen 2023

srpen 2023

Fakulta textilní TUL si vyhrazuje právo změnit podmínku osobní účasti na talentové přijímací zkoušce v závislosti na situaci COVID19 a s ohledem na aktuální vládní nařízení. Všichni uchazeči budou v případě změny informováni oznámením na na e-mail, který uvedli v přihlášce.

Děkan Fakulty textilní TUL může rozhodnout o neotevření studijního programu pro nízký počet uchazečů. O tomto rozhodnutí budou dotyční uchazeči informováni e-mailem ihned po rozhodnutí přijímací komise.