Přihlásit

Přijímací řízení | Ft.Tul.cz

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
3leté
Termín přihlášek
Přijímací zkouška

Návrhářství (Bc.)

specializace: Textilní technologie a vzorování
specializace: Návrhářství textilu a oděvu
specializace: Návrhářství skla a šperku

2.kolo

do 31.7.2024

jednodenní talentová zkouška 

6.8.2024

Textilní marketing (Bc.)

2.kolo

do 31.7.2024

 

bez
přijímací
zkoušky

Textilní technologie, materiály a nanomateriály (Bc.)

specializace: Projektování a tvorba textilií
specializace: Netkané textilie a nanovlákna

Výroba oděvů a technické konfekce (Bc.)
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
2leté
Termín přihlášek
Přijímací zkouška

Textilní inženýrství (Ing.)

specializace: Textilní technologie a materiály
specializace: Oděvní technologie a materiály
specializace: Netkané textilie a nanovlákenné materiály

2.kolo

do 31.7.2024

 

bez
přijímací
zkoušky
Průmyslové inženýrství (Ing.)
Design -textil, oděv, sklo, šperk (MgA.)

talentová zkouška
6.8.2024

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
4leté
Termín přihlášek
Přijímací zkouška
Průmyslové inženýrství (Ph.D.)
15.2.2024
28.6.2024
upřesněno zde
Textilní inženýrství (Ph.D.)
15.2.2024
28.6.2024

Forma studia: prezenční studium, kombinované studium. Výuka kombinované formy studia probíhá 1x za měsíc ve dnech ČT, PÁ, SO.

První kolo přijímacího řízení se otevírá pro všechny uchazeče 1.listopadu 2023

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 1. kolo:

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 2. kolo:

duben 2024

srpen 2024

Děkan Fakulty textilní TUL může rozhodnout o neotevření studijního programu pro nízký počet uchazečů. O tomto rozhodnutí budou dotyční uchazeči informováni e-mailem ihned po rozhodnutí přijímací komise.