Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termín SZZ pro zimní semestr 2022/2023 - leden/únor

Termín přihlášení k SZZ do 5. 1. 2023
Termín odevzdání BP/DP do 5. 1. 2023
Termín plnění studijních povinností do 5. 1. 2023
Termín konání SZZ 23. 1. 2023 - 27. 1. 2023
Termín konání promocí 29. června 2023

 

Termín SZZ pro letní semestr 2022/2023 - květen/červen

Termín přihlášení k SZZ do 2. 6. 2023
Termín odevzdání BP/DP do 2. 6. 2023
Termín plnění studijních povinností do 2. 6. 2023
Termín konání SZZ 14. 6. 2023 - 21. 6. 2023
Termín konání promocí 29. června 2023

 

Termíny pro státní závěrečné zkoušky jsou stanovené harmonogramem výuky FT TUL.

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po konání SZZ  se všichni studenti dostaví na studijní oddělení k vyřízení náležitostí spojených se SZZ. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Komise pro státní závěrečné zkoušky (červen 2023)
  1. BSP TM ˆ 6.6.2023
  2. BSP TON NAV ˆ 6.6.2023
  3. BSP TTMN (TNT, NTT) + NMP NTN, NTNA ˆ 6.6.2023
  4. BSP VO VOMO ˆ 6.6.2023
  5. NMP DES ˆ 6.6.2023
  6. NMP PI ˆ 6.6.2023
  7. NMP TTM + BSP PTT ˆ 6.6.2023
  8. NMP OTM ˆ 6.6.2023

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.