Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termín SZZ pro zimní semestr 2023/2024 - leden

Termín přihlášení k SZZ do 8. 1. 2024
Termín odevzdání BP/DP do 8. 1. 2024
Termín plnění studijních povinností do 8. 1. 2024
Termín konání SZZ 24. 1. 2024 - 31. 1. 2024
Termín konání promocí červen 2024

 

Termín SZZ pro zimní semestr 2023/2024 - květen/červen

Termín přihlášení k SZZ do 20. 5. 2024
Termín odevzdání BP/DP do 20. 5. 2024
Termín plnění studijních povinností do 20. 5. 2024
Termín konání SZZ 3. 6. 2024 - 14. 6. 2024
Termín konání promocí červen 2024

 

Termíny pro státní závěrečné zkoušky jsou stanovené harmonogramem výuky FT TUL.

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po konání SZZ  se všichni studenti dostaví na studijní oddělení k vyřízení náležitostí spojených se SZZ. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Informace o promocích naleznete zde.

Komise pro státní závěrečné zkoušky (leden 2024)
  1. BSP NAV - Změna ˆ 24.1.2024
  2. BSP TM ˆ 15.1.2024
  3. BSP TTMN ˆ 15.1.2024
  4. BSP VOMO ˆ 15.1.2024
  5. NMSP OTM, NTN ˆ 15.1.2024
  6. NMSP PI ˆ 15.1.2024
  7. MNSP TTM ˆ 15.1.2024

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.