Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termín SZZ pro zimní semestr 2023/2024 - leden

Termín přihlášení k SZZ do 8. 1. 2024
Termín odevzdání BP/DP do 8. 1. 2024
Termín plnění studijních povinností do 8. 1. 2024
Termín konání SZZ 24. 1. 2024 - 31. 1. 2024
Termín konání promocí 28. června 2024

 

Termín SZZ pro zimní semestr 2023/2024 - květen/červen

Termín přihlášení k SZZ do 20. 5. 2024
Termín odevzdání BP/DP do 20. 5. 2024
Termín plnění studijních povinností do 20. 5. 2024
Termín konání SZZ 3. 6. 2024 - 14. 6. 2024
Termín konání promocí 28. června 2024

 

Termíny pro státní závěrečné zkoušky jsou stanovené harmonogramem výuky FT TUL.

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po konání SZZ  se všichni studenti dostaví na studijní oddělení k vyřízení náležitostí spojených se SZZ. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Informace o promocích naleznete zde.

Komise pro státní závěrečné zkoušky (červen 2024)
 1. BSP NAV - Změna ˆ 10.6.2024
 2. BSP TM ˆ 27.5.2024
 3. BSP TTMN (NTN) - Změna ˆ 10.6.2024
 4. BSP TTMN (PTT) ˆ 27.5.2024
 5. BSP VO VOMO ˆ 27.5.2024
 6. NMP DES ˆ 27.5.2024
 7. NMP PI ˆ 27.5.2024
 8. NMP TI (OTMA) ˆ 27.5.2024
 9. NMP TI (NTN, NTNA) - Změna ˆ 10.6.2024
 10. NMP TI (TTM) ˆ 27.5.2024
 11. NMP OTM ˆ 27.5.2024

Komise pro státní závěrečné zkoušky (leden 2024)
 1. BSP NAV - Změna ˆ 24.1.2024
 2. BSP TM ˆ 15.1.2024
 3. BSP TTMN ˆ 15.1.2024
 4. BSP VOMO ˆ 15.1.2024
 5. NMSP OTM, NTN ˆ 15.1.2024
 6. NMSP PI ˆ 15.1.2024
 7. MNSP TTM ˆ 15.1.2024

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.