Přihlásit
Fakulta textilní Studenti

Promoce | Ft.Tul.cz

SLAVNOSTNÍ PROMOCE
ABSOLVENTŮ
FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 

 1. února 2019
v 13:00

 Aula budovy G
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

 

bakalářský studijní obor TEXTITNÍ MARKETING
TEXTILNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY
VÝROBA ODĚVŮ A MANAGEMENT OBCHODU S ODĚVY
   
navazující studijní obor PRODUKTOVÉ INŽENÝRSTVÍ
ŘÍZENÍ JAKOSTI
ODĚVNÍ A TEXTILNÍ TECHNOLOGIE

NETKANÉ A NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY

Sraz absolventů hodinu před zahájením promoce před aulou.

Ing. Daniela Brzezinová
tajemnice fakulty


V Liberci dne 15.1.2019