Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Promoce | Ft.Tul.cz

SLAVNOSTNÍ PROMOCE
ABSOLVENTŮ
FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 

pátek  24. září 2021
 

Aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec
 

 

11:00 hod  

bakalářský studijní obor

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE, MATERIÁLY A NANOMATERIÁLY

VÝROBA ODĚVŮ A MANAGEMENT OBCHODU S ODĚVY

TEXTILNÍ MARKETING

navazující studijní obor

PRODUKTOVÉ INŽENÝRSTVÍ

ŘÍZENÍ JAKOSTI

navazující studijní program

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

                                                          

 13:00 hod   

bakalářský studijní obor

TEXTILNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

TEXTILE AND FASHION DESIGN

navazující studijní obor 

ODĚVNÍ A TEXTILNÍ TECHNOLOGIE 

NETKANÉ A NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY

NONWOVEN AND NANOMATERIALS

navazující studijní program

TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ

TEXTILE ENGINEERING

 

 Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.