Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Promoce | Ft.Tul.cz

SLAVNOSTNÍ PROMOCE
ABSOLVENTŮ
FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 

pro akademický rok 2021/2022

 

14. 2. 2022 - 18. 2. 2022
27. 6. 2022 - 8. 7. 2022

  Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.