Přihlásit
Fakulta textilní Studenti

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termíny pro zimní semestr 2018/2019

Termín přihlášení k SZZ   do 7. 12. 2018
Termín odevzdání BP/DP   do 7. 12. 2018
Termín plnění studijních povinností (dříve odevzdání indexu)  do 14. 12. 2018
Termín konání SZZ   7. 1. 2019 – 18. 1. 2019
Termín konání promocí  31. 1. 2019 - 1.2.2019

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po složení SZZ  se všichni absolventi dostaví na studijní oddělení k vyřízení ukončení studia. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Absolventi na studijním oddělení do 30. 1. 2019:

- odevzdají výstupní list, který bude potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou (formulář je k dispozici na webových stránkách FT a před studijním oddělením).
- zaplatí 300 Kč poplatek za promoci (splatný pouze v hotovosti na studijním oddělení), který zahrnuje promoční šálu a neomezený počet hostů
- oznámí případnou neúčast na slavnostní promoci

Diplomy absolventů, kteří se nezúčastní slavností promoce, budou uloženy na studijním oddělení. K vyzvednutí budou připraveny od 2. 2. 2019. Za poplatek 200 Kč je také možné zakoupit promoční šálu.

Všichni absolventi obdrží v deskách s diplomem potvrzení o studiu.

Slavnostní promoce

- v Aule budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec)
- sraz absolventů hodinu před zahájením před aulou (prezence, pokyny k průběhu)
- začátek promoce pro jednotlivé obory bude upřesněn po ukončení SZZ
- vstup pro hosty bude umožněn 10 – 15 minut před začátkem promoce
- není omezen počet hostů
- možnost bezbariérového přístupu

 

Termíny pro letní semestr 2018/2019

Termín přihlášení k SZZ do 18. 4. 2019
Termín odevzdání BP/DP do 18. 4. 2019
Termín plnění studijních povinností (dříve odevzdání indexu) do 26. 4. 2019
Termín konání SZZ 13. 5. 2019 – 24. 5. 2019
Termín konání promocí 10. 6. 2019 - 14.6.2019

 

Komise pro státní závěrečné zkoušky (únor 2019)
  1. BSP VOMO ˆ 14.12.2018
  2. BSP TM ˆ 14.12.2018
  3. BSP TON ˆ 14.12.2018
  4. BSP TTMN NMP NNM ˆ 14.12.2018
  5. NMP PI JAK ˆ 14.12.2018
  6. NMS OTT ˆ 14.12.2018

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.