Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termín SZZ pro letní semestr 2019/2020 - červen/červenec

Termín přihlášení k SZZ do 29. 5. 2020
Termín odevzdání BP/DP do 29. 5. 2020
Termín plnění studijních povinností do 29. 5. 2020
Termín konání SZZ 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020
Termín konání promocí 21. 9. 2020

 

Termín SZZ pro letní semestr 2019/2020 - srpen/září

Termín přihlášení k SZZ do 10. 8. 2020
Termín odevzdání BP/DP do 10. 8. 2020
Termín plnění studijních povinností do 10. 8. 2020
Termín konání SZZ 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020
Termín konání promocí 21. 9. 2020

Termíny pro státní závěrečné zkoušky jsou stanovené harmonogramem výuky FT TUL.

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po složení SZZ  se všichni absolventi dostaví na studijní oddělení k vyřízení ukončení studia. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Absolventi na studijním oddělení po absolvování SZZ:

- odevzdají výstupní list, který bude potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou (formulář je k dispozici na webových stránkách FT a před studijním oddělením).
- zaplatí 300 Kč poplatek za promoci (splatný pouze v hotovosti na studijním oddělení), který zahrnuje promoční šálu a neomezený počet hostů
- oznámí případnou neúčast na slavnostní promoci

Diplomy absolventů, kteří se nezúčastní slavností promoce, budou uloženy na studijním oddělení. Za poplatek 200 Kč je také možné zakoupit promoční šálu.

Všichni absolventi obdrží v deskách s diplomem potvrzení o studiu.

Slavnostní promoce

- v Aule budovy G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec)
- sraz absolventů hodinu před zahájením před aulou (prezence, pokyny k průběhu)
- začátek promoce pro jednotlivé obory bude upřesněn po ukončení SZZ
- vstup pro hosty bude umožněn 10 – 15 minut před začátkem promoce
- možnost bezbariérového přístupu

Komise pro státní závěrečné zkoušky (září 2020)
 1. BSP TON ˆ 21.8.2020
 2. BSP TM ˆ 21.8.2020
 3. BSP TTMN ˆ 21.8.2020
 4. BSP VOMO ˆ 25.8.2020
 5. NSP PI ˆ 21.8.2020
 6. NSP NNM NNA ˆ 21.8.2020
 7. NSP OTE ˆ 25.8.2020
 8. NSP OTEA ˆ 21.8.2020
 9. NSP TTE ˆ 21.8.2020

Komise pro státní závěrečné zkoušky (červen 2020)
 1. BSP TM ˆ 4.6.2020
 2. BSP TON ˆ 4.6.2020
 3. BSP TTMN ˆ 8.6.2020
 4. BSP VOMO ˆ 4.6.2020
 5. NMP NNM OTT ˆ 4.6.2020
 6. NMP PI JAK ˆ 4.6.2020
 7. NSP OTE ˆ 4.6.2020

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.