Přihlásit
Fakulta textilní Studenti 2

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termín SZZ pro zimní semestr 2021/2022 - leden/únor

Termín přihlášení k SZZ do 7. 1. 2022
Termín odevzdání BP/DP do 7. 1. 2022
Termín plnění studijních povinností do 7. 1. 2022
Termín konání SZZ 17. 1. 2022 - 4. 2. 2022
Termín konání promocí 14. 2. 2022 - 18. 2. 2022

 

Termín SZZ pro letní semestr 2021/2022 - květen/červen

Termín přihlášení k SZZ do 16. 5. 2022
Termín odevzdání BP/DP do 16. 5. 2022
Termín plnění studijních povinností do 16. 5. 2022
Termín konání SZZ 30. 5. 2022 - 17. 6. 2022
Termín konání promocí 27. 6. 2022 - 8. 7. 2022

 

Termíny pro státní závěrečné zkoušky jsou stanovené harmonogramem výuky FT TUL.

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po konání SZZ  se všichni studenti dostaví na studijní oddělení k vyřízení náležitostí spojených se SZZ. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Komise pro státní závěrečné zkoušky (únor 2022)
  1. BSP TM ˆ 14.1.2022
  2. BSP TON ˆ 14.1.2022
  3. BSP VOMO + NMP OTE ˆ 14.1.2022
  4. NMP PI ˆ 14.1.2022
  5. BSP TTMN + NMP NNM, NNMA ˆ 17.1.2022

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.