Přihlásit

(Bc.) Návrhářství | Ft.Tul.cz

Přijímací řízení je otevřeno od: 1.11.2021
Přihlášky je možné podávat do: 28.2.2022

Do tohoto studijního programu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledku talentové přijímací zkoušky, která se bude konat v polovině března 2022. Datum zkoušky bude upřesněn v dostatečném časovém předstihu na webových stránkách fakulty a uchazeči o něm budou informováni e-mailem.

Dotazy a připomínky řešte na kontaktu: lenka.nevyhostena@tul.cz, tel.: +420 48 535 3239

V bakalářském programu NÁVRHÁŘSTVÍ, který má 3 specializace, jsou studenti 1.ročníku přijímáni na základní specializaci Textilní technologie a vzorování. Po prvním semestru si student volí specializaci, ve které chce pokračovat ve studiu - o zařazení rozhoduje odborná komise podle výsledků práce studenta v ateliérových předmětech. Předměty prvního semestru jsou pro všechny specializace stejné.

 

Podmínky a obsahová náplň talentové přijímací zkoušky pro bakalářský program Návrhářství a kritéria vyhodnocení
Domácí práce: Domácí práce předloží uchazeč u přijímací zkoušky v počtu minimálně 15 ks. Např. studie hlavy, figury, předmětů, zátiší, přírody či města, a to jak kresebně, tak i v barvě, ukázky prostorové tvorby mohou být na fotografiích, hodnotí se v rozmezí 0–5 bodů.
Části talentové zkoušky: 1. malířská kompozice na zadané téma, formát A2 (0-10 bodů)
2. prostorová kompozice z papíru na zadané téma (0-10 bodů)
3. kresba zátiší, formát min. A1 (0-10 bodů)
Způsob hodnocení: Hodnocení probíhá komisionálně
Maximální počet získaných bodů: Uchazeč může dosáhnout v celkovém hodnocení max. 35 bodů
Minimální počet pro přijetí: Dosažení alespoň 15 bodů.
Způsob sestavení pořadí pro přijetí: Na základě celkového bodového hodnocení talentové zkoušky.
V případě shodného bodového hodnocení bude o pořadí uchazečů rozhodovat počet bodů obdržených za úkol č. 1.

Cíle studia, studijní předměty: Prezenční

Prezentace: Prezentace DOD, FB KDE, Instagram KDE