Přihlásit
Fakulta textilní Uchazeči

Návrhářství | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního PROGRAMU:

Studijní program NÁVRHÁŘSTVÍ je zaměřen na oblast navrhování textilních struktur zejména pro oděvní aplikace a částečně i pro oblast speciálních textilií pro ochranné účely (speciální oděvy, adaptivní textilní struktury). V obou těchto oblastech je těžiště v technickém návrhu výrobku s ohledem na splnění požadavků souvisejících s komfortem, snadností údržby, životností a funkčností. Základem je výběr a hodnocení vhodných materiálů, konstrukce textilních struktur realizovatelná na textilních strojích a zajištění speciálních funkcí ve fázi konečných úprav. Protože většina navrhovaných výrobků spadá do oblasti oděvních textilií, jsou nedílnou součástí navrhování také hlediska estetiky, stylu a módnosti.

Textilní návrháři musí ve své práci respektovat omezení plynoucí z limitovaných možností textilních technologií a textilních materiálů na jedné straně, a s požadavky trhu na estetiku a funkčnost na straně druhé. Je tedy nezbytné, aby ovládali také základy estetiky, grafického vyjadřování a obecného designu. Musí mít vypěstovaný cit pro posouzení stylu a módnosti textilních výrobků jako celku, což vyžaduje znalosti z oblasti tvorby textilií v minulosti a současnosti.

Profil absolventa:

 • Absolvent získá základní poznatky z obecných disciplín, textilních a dalších technologií, orientuje se dobře v oblasti materiálů a návrhářství,
 • má potřebné dovednosti obecných výtvarných technik, ucelený přehled poznatků z oblasti umělecko-historické, teorie tvorby a módních trendů,
 • je schopen propojit technologickou stránku vzorování s výtvarným základem v oboru textil, oděv a doplněk,
 • ovládá grafické softwarové programy a umí se v nich vyjadřovat,
 • má schopnost práce ve specializovaných tvůrčích dílnách s profilováním v oblasti textilních technologií a vzorování, nebo v oblasti textilního a oděvního návrhářství,
 • je schopný orientovat se a tvořit v odborných progresivních technologiích a navrhovat oděvní i víceúčelové textilie, oděvní kolekce, oděvní, textilní a interiérové doplňky,
 • má schopnost samostatné tvůrčí práce a její prezentace,
 • je připraven k vlastnímu kvalifikačnímu růstu.

Uplatnění absolventů:

 • Návrhář textilu, oděvů, textilních a interiérových doplňků.
 • Návrhář šperku a bižuterie.
 • Profese zaměřené na různá odvětví průmyslu, obchodu a propagace.
 • Profese v podnicích zaměřených na textilní a oděvní výrobu.
 • Profese zaměřené na počítačovou grafiku, návrhářská střediska, reklamní agentury atd.
 • Absolvent se může dále vzdělávat v rámci navazujícího magisterského studia v ČR i zahraničí, nebo ukončit studium a odejít do praxe.

Přijímací řízení:

Přijímací talentová zkouška se pořádá pro bakalářský studijní program Návrhářství. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.