Přihlásit
Fakultní novinky
 • COVID-19 Letní semestr - aktuální stav organizace výuky
 • Dodatečný zápis do prvního ročníku studia
 • Aktualizace nabídek stáží, praxí, uplatnění

Přehled všech novinek

Textilní technologie, materiály a nanomateriály | Ft.Tul.cz

Charakteristika studijního programu:

Cílem studijního programu Textilní technologie, materiály a nanomateriály je poskytnout absolventům nejen technické a odborné znalosti, ale vybavit je také teoretickými souvislostmi, které jsou nezbytné při vývoji a inovacích technologických postupů a přípravě a uplatnění výstupů inovací vyšších řádů.

Profil absolventa:

 • Absolvent získá během svého studia poznatky z oblasti všech textilních technologií, a to jak z hlediska znalosti tradičních a moderních procesů a postupů, tak i z hlediska jejich teoretických souvislostí,
 • získá ucelené poznatky o vlákenných materiálech, používaných v oblasti oděvní i průmyslové, s akcentem na znalost jejich stavby, vlastnosti a různé formy jejich použití,
 • zná teoretické základy popisu a chování textilních struktur, včetně souvislostí užívaných veličin a vztahů,
 • má rovněž dostatečné znalosti a orientuje se v oblasti technických textilií, technologie jejich výroby, určení jejich průmyslové aplikace, funkcionalizace jejich vlastností a vývoje nových produktů zejména pro automobilový průmysl, oblast zdravotnictví, oblast hygieny a stavebnictví,
 • ovládá zařízení a metody zkoušení vlákenných útvarů,
 • orientuje se v odborné textilní terminologii, je schopen samostatně získávat nové informace z oblasti materiálů a technologií,
 • na základě svých hlubších znalostí oboru je schopen zvládnout i nové nestandardní materiály a postupy, které vývoj oboru přináší.

Uplatnění absolventů:

 • Pozice nižšího vedoucího pracovníka, nebo ve vývojových odděleních podniků zaměřených na zpracování textilu, nebo materiálů obsahujících vlákna.
 • Odborník při nákupu a testování textilních materiálů a výrobků.
 • Abslovent je způsobilý pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu některého textilního oboru, nebo jiného technického studijního oboru.

Přijímací řízení:

Do studijního programu Textilní technologie, materiály a nanomateriály jsou uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího řízení bez přijímací zkoušky, pouze na základě výsledků ze střední školy. Informace o přijímacím řízení a termíny podání přihlášek je možné nalézt zde.