Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

Přijímací řízení | Ft.Tul.cz

Fakulta textilní vyhlašuje od 01.11.2018 pro všechny programy a obory PRVNÍ KOLO přijímacího řízení, které končí 31.03.2019, pro obor Textilní a oděvní návrhářství končí 28.02.2019. Talentové zkoušky pro obor Textilní a oděvní návrhářství se budou konat 25.,26. a 27.března 2019 a uchazeči obdrželi pozvánku  e-mailem.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči do 10.05.2019 (pouze uchazeči, kteří mají zaplacenou přihlášku a doloženo ukončené předchozí vzdělání či Nostrifikaci). Ostatní Rozhodnutí budou odesílána průběžně po doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu.

Po odeslání elektronické přihlášky ke studiu je třeba zaslat nebo donést úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu na děkanát Fakulty textilní TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. Informace: tel. +420 48 535 3239, e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz.

Studijní programy / obory Forma
studia
Počet
přijímaných
studentů
Termín
podání
přihlášek
Poplatek Termíny
přijímací
zkoušky
  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
  TEXTIL (B3107) - 3 roky
Textilní a oděvní návrhářství Prezenční 65

28.2.2019

600 Kč 25.-27.3.2019
Textilní marketing Prez/Komb 80/60

31.3.2019

600 Kč nekoná se
Výroba oděvů a management
obchodu s oděvy
Prez/Komb 60/30
Textilní technologie, materiály
a nanomateriály
Prez/Komb 40/40
   NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (N3106) - 2 roky
Oděvní a textilní technologie Prez/Komb 40/20

31.3.2019

600 Kč nekoná se
Netkané a nanovlákenné materiály Prez/Komb 30/20
   PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (N3957) - 2 roky
Řízení jakosti Prez/Komb 20/15

31.3.2019

600 Kč nekoná se
Produktové inženýrství Prez/Komb 50/30
   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P3106)
Textilní technika a materiálové
inženýrství
Prez/Komb 15 únor 2019
červen 2019
600 Kč

 upřesněno zde

  PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270001)
Průmyslové inženýrství Prez/Komb 10 únor 2019
červen 2019
600 Kč

upřesněno zde

 P - prezenční studium, K - kombinované studium

Dokumenty ke stažení