Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

Přijímací řízení | Ft.Tul.cz

DRUHÉ KOLO přijímacího řízení skončilo 04.08.2019. Talentové zkoušky pro program NÁVRHÁŘSTVÍ se budou konat 13. srpna 2019 a uchazeči obdrželi pozvánku  e-mailem.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči do 20.8.2019 (pouze uchazeči, kteří mají zaplacenou přihlášku a doloženo ukončené předchozí vzdělání či Nostrifikaci). Ostatní Rozhodnutí budou odesílána průběžně po doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu. Informace o zápisu do studia viz. níže v dokumentech ke stažení.

Po odeslání a zaplacení elektronické přihlášky ke studiu je třeba zaslat poštou nebo osobně donést úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu či Nostrifikace na děkanát Fakulty textilní TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1. Informace: tel. +420 48 535 3239, e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz.

Stav své přihlášky ke studiu může uchazeč sledovat po zadání svého univerzitního čísla :

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

Univerzitní číslo bylo uchazeči přidělěno po zadání elektronické přihlášky, do které může kdykoliv nahlédnout po zadání RČ a iniciál svého jména:

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Studijní programy
Forma
studia
Počet
přijímaných
studentů
Termín
podání
přihlášek
Poplatek Termíny
přijímací
zkoušky
  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 3leté
Návrhářství Prezenční 65

4.8.2019

600 Kč 13.8.2019
Textilní marketing Prez/Komb 80/60

4.8.2019

600 Kč nekoná se
Výroba oděvů a technické konfekce Prez/Komb 60/30
Textilní technologie, materiály
a nanomateriály
Prez/Komb 40/40
    NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 2leté
Textilní inženýrství
Prez/Komb 40/20

4.8.2019

600 Kč nekoná se
Průmyslové inženýrství
Prez/Komb 40/20
   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P3106, P0723D270002)
Textilní technika a materiálové
inženýrství
Prez/Komb 15 15.2 2019
24.6.2019
600 Kč

 upřesněno zde

  PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270001)
Průmyslové inženýrství Prez/Komb 10 15.2 2019
24.6.2019
600 Kč

upřesněno zde

 P - prezenční studium, K - kombinované studium