Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

Přijímací řízení | Ft.Tul.cz

V souladu se směrnicí rektora č.3/2014 Fakulta textilní vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení. DRUHÉ KOLO přijímacího řízení bude otevřeno od 01.5.2020 do 9.8.2020, pro bakalářský program NÁVRHÁŘSTVÍ do 31.7.2020. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží uchazeči do 15.srpna 2020 (pouze uchazeči se zaplacenou přihláškou a doloženým ukončeným předchozím vzděláním či Nostrifikací). Ostatní Rozhodnutí budou odesílána průběžně po doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu.

Talentová přijímací zkouška pro program NÁVRHÁŘSTVÍ bude probíhat bez osobní účasti uchazečů zasláním portfolia.

Po vyplnění a zaplacení elektronické přihlášky ke studiu je třeba zaslat oboustranně oskenovaný originál maturitního vysvědčení nebo diplomu či Nostrifikace na  e-mail: lenka.nevyhostena@tul.cz

Potvrzení o zdravotním stavu uchazeče nepožadujeme.

Informace a případné dotazy zodpovíme na tel. +420 48 535 3239 nebo na e-mailu

lenka.nevyhostena@tul.cz

Děkanka Fakulty textilní může rozhodnout o neotevření studijního programu pro nízký počet uchazečů. O tomto rozhodnutí budou dotyční uchazeči informováni e-mailem ihned po rozhodnutí přijímací komise.

Stav své přihlášky ke studiu může uchazeč sledovat po zadání svého univerzitního čísla (uvedeno na přihlášce) :

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

Univerzitní číslo bylo uchazeči přidělěno po zadání elektronické přihlášky, do které může kdykoliv nahlédnout po zadání RČ a iniciál svého jména:

https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Studijní programy
Forma
studia
Plán přijetí Termín
podání
přihlášek
Poplatek Termíny
přijímací
zkoušky
  BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 3leté
Návrhářství Prezenční 50

31.7.2020

600 Kč

zaslání portfolia

do 31.7.2020

Textilní marketing Prez/Komb 50/50

9.8.2020

600 Kč nekoná se
Výroba oděvů a technické konfekce Prez/Komb 50/50
Textilní technologie, materiály
a nanomateriály
Prez/Komb 50/50
    NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY - 2leté
Textilní inženýrství
Prez/Komb 50/50

9.8.2020

600 Kč nekoná se
Průmyslové inženýrství
Prez/Komb 50/50
   DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
   TEXTILNÍ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270002)
Textilní inženýrství Prez/Komb   15.2 2020
24.6.2020
600 Kč

 upřesněno zde

  PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ (P0723D270001)
Průmyslové inženýrství Prez/Komb   15.2 2020
24.6.2020
600 Kč

upřesněno zde

 P - prezenční studium, K - kombinované studium

Dokumenty ke stažení