Přihlásit
Fakulta textilní Úřední deska

Státní závěrečné zkoušky | Ft.Tul.cz

Termín SZZ pro zimní semestr 2020/2021 - leden/únor

Termín přihlášení k SZZ do 10. 1. 2021
Termín odevzdání BP/DP do 10. 1. 2021
Termín plnění studijních povinností do 10. 1. 2021
Termín konání SZZ 18. 1. 2020 – 5. 2. 2021
Termín konání promocí 15. 2. 2021 - 19.2. 2021

 

Termín SZZ pro letní semestr 2020/2021 - červen/červenec

Termín přihlášení k SZZ do 14. 5. 2021
Termín odevzdání BP/DP do 14. 5. 2021
Termín plnění studijních povinností do 14. 5. 2021
Termín konání SZZ 31. 5. 2021 – 18. 6. 2021
Termín konání promocí 28. 6. 2021 - 9.7. 2021

Termíny pro státní závěrečné zkoušky jsou stanovené harmonogramem výuky FT TUL.

Před odevzdáním závěrečné práce musí student zadat do IS STAG název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci ve formátu pdf.

Studenti se musí přihlásit k SZZ na studijním oddělení i na příslušné katedře.

Ihned po složení SZZ  se všichni absolventi dostaví na studijní oddělení k vyřízení ukončení studia. Absolventi jsou povinni odevzdat výstupní list potvrzený příslušnou katedrou a Univerzitní knihovnou a kartu ISIC nebo kartu TUL (formulář ke stažení na webových stránkách FT – studijní odd. /formuláře).

Komise pro státní závěrečné zkoušky (únor 2021)
  1. BSP TM ˆ 18.1.2021
  2. BSP TON ˆ 18.1.2021
  3. BSP TTMN ˆ 19.1.2021
  4. BSP VOMO ˆ 19.1.2021
  5. NMP PI ˆ 18.1.2021
  6. NMP NNM ˆ 19.1.2021
  7. NMP OTT ˆ 19.1.2021

Komise jsou zveřejňovány přibližně 10 dní po stanoveném termínu k přihlášení se k Statním závěrečným zkouškám.