Přihlásit

Promoce | Ft.Tul.cz

SLAVNOSTNÍ PROMOCE
ABSOLVENTŮ
FAKULTY TEXTILNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

 

29. června 2023

Aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

 

Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.