Přihlásit

Fakulta textilní TUL v roce 2020 oslavila 60. výročí | Ft.Tul.cz

Fakulta textilní TUL, která se jako jediná v České republice věnuje textilnímu materiálovému inženýrství, byla založena v roce 1960 jako druhá fakulta tehdejší Vysoké školy.

V roce 2020 oslavila 60. výročí a vydala ALMANACH. Kromě seznamu absolventů a zaměstnanců, zde najdete i mezníky v rozvoji kateder, studijní obory a programy, představitele fakulty, akademické senáty, vědecké rady, oceněné osobnosti, medailonky profesorů a docentů ale i krátký příběh budov B a D.