Přihlásit

Laboratoře a přístroje | Ft.Tul.cz

  • Mikroskop Olympus BX51 s možnosti pozorování textilních vláken, délkových a plošných textilních útvarů v procházejícím a/nebo dopadajícím světle a případně studium jejich fluorescence. Spektroforometr 2500d Minolta přenosný přístroj pro hodnocení změny barevného odstínu.
  • Přístroj Talysurf CLI 500 – 3D měřící systém struktury povrchu s možností kontroly drsnosti v 2D, přístroj je určen pro bezkontaktní měření a analýzu struktury povrchu, pro hodnocení struktury a tvaru povrchu. Princip snímání struktury povrchu materiálu spočívá ve snímání bodů laserovým paprskem. Dalším je vlastní systém KHT na monitorování a hodnocení parametrů kvality technických textilií a jiná soustava přípravků pro snímání kapky na nakloněné rovině.
  • Komplexní systém údržby Miele Proffesional složený z průmyslové pračky, sušičky, odsávacího žehlícího stolu a mandlu pro kompletní zajištění domácího i průmyslového praní; pračka je plně počítačem programovatelná podle požadavků. Na praní navazuje systém filtrace částic z kapalin a je tedy možné klasifikovat mikročástice v odpadní vodě. Alternativou k testům opotřebení praním je přístroj Morapex, který umožňuje testy urychlit a použít i výrazně zásadité a kyselé prostředí.
  • Moisture Management Tester sleduje šíření vlhkosti v ploše vzorku a přenos mezi jednou a druhou stranou pomocí soustředně umístěných čidel vlhkosti. Po zavlhčení je možné testovat také rychlost sušení pomocí Analyzátoru vlhkosti Radwag jako váhový úbytek nebo analyzovat na prototypu přístroje na hodnocení průběhu sušení textilií vyvinutém na KHT.
  • Hydrostatický tlak neboli hodnota vodního sloupce měřená na přístrojích SDL Atlas Hydrostatic Head Tester a přístrojem od českého výrobce Řezáč s upínáním pro odolné materiály. Zjišťuje se odolnost materiálu proti pronikání vody pod tlakem určený ve výšce vodního sloupce. Testovány dosud byly například membrány pro hasičské uniformy, podstřešní folie pro stavební průmysl, membránové i vysoce funkční materiály pro sportovní oděvy, nové textilie s nanovlákny pro filtraci. Dalším přístrojem hodnotícím odolnost textilie proti vodě je Spray Test SDL Atlas s etalony úrovně smáčení.
  • Soubor přístrojů vyvinutých na KHT pro zjišťování senzorických a termo-fyziologických vlastností pro měření přenosu tepla (Alambeta, ThermoScope, Lambda test). Přístroj pro měření přenosu vzdušné vlhkosti a výparného odporu (Permetest) textilií.
  • Přístroje pro hodnocení komfortu vzhledových vlastností (ohybová tuhost TH7, CantiLeverTest - CLFT),  splývavost (DMLF) a mačkavost (úhel zotavení). Sestavený rám na způsob FlexiFrame pro kontinuální záznam cyklicky zatěžované textilie. Profesionální přístroj FRANK - PTI na měření ohybové tuhosti laminátových textilií, koberců, kartonů. Na KHT vyrobený přístroj SAHF pro hodnocení vzhledového defektu laminátové textilie metodou vzpěru.
  • Měření prodyšnosti vzduchu plošných textilií na přístroji FX 3300, prodyšnost je měřena jako rychlost proudícího vzduchu přes vzorek textilie za specifikovaných podmínek pro měřenou plochu, tlakový spád a dobu. Crockmaster 670 James Heal pro hodnocení otěru. Digital Thickness Gauge SDL Atlas pro měření stlačitelnosti a zotavení tloušťky koberců a technických textilií.
  • Klimatická testovací komora Vötsch Industrietechnik pracuje v rozmezí teplot 0°C-100°C a vlhkosti vzduchu 0%-100% při normálním tlaku. Měření vlhkosti pracuje na principu psychrometrické metody s určitou časovou odezvou aktivní regulace vlhkosti. Sušící komora Binder ED 56 umožňující připravit zcela suché textilie pro další testy. Inspekční kabinet Light box 3color LB na pozorování změny barevnosti při základních osvitech D65, TL84, UV, U30, CWF, F/A. Systém pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po jednom nebo více cyklech praní a sušení. Zkušební metoda zahrnuje hodnocení změny odstínu, rozvláknění, hladkosti vzhledu plošných textilií a švů a zachování zažehlených puků u oděvu.