Přihlásit

Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na: | Ft.Tul.cz

  • vývoj nových metod a přístrojů pro hodnocení komfortu – vývoj je zaměřen na přenosové jevy v oblastech přenosu tepla a vlhkosti textilií,
  • hodnocení omaku a jeho predikci – vývoj je zaměřen na tvorbu postupu pro subjektivní hodnocení omaku a predikci s využitím ordinální logistické regrese,
  • hodnocení užitných vlastností textilií – ohybová tuhost, splývavost, prodyšnost, povrch – jsou zkoumány mechanicko fyzikálních vlastnostitextilií v návaznosti na jejich strukturu, je sledována dynamika změny prodyšnosti v závislosti na procesu údržby a možná predikce a projektování uživatelských vlastností,  v oblasti analýzy povrchy je sledován vliv struktury a charakteristiky popisující povrch textilie,
  • optimalizaci údržby textilií z hlediska životnosti – návrh postupů optimální údržby z hlediska zachování funkčnosti,
  • automatickou detekci vad na tkaninách – vyzkum je zaměřen na sestrojení přístroje, který umožňuje automaticky detekovat neshody na tkaninách v plné šíři,
  • textilní zbožíznalectví,
  • modelování transportních jevů porézními materiály – výzkum je směřován ke studiu a tvorbě modelů transportních jevů nanoporézními materiály pomocí počítačové simulace,
  • vývoj nových textilních struktur se zvýšeným komfortem,
  • analýzu vlastností složených struktur (kompozity, vrstvené textilie) – v této oblasti je výzkum orientován na studium geometrie a mechanických vlastností kompozitních materiálů s textilní výztuží, skládání heterogenních struktur víceúrovňovým modelováním, vliv vnitřní struktury a interakce komponent na vlastnosti celého kompozitu, predikci vlastností metodou konečných prvků, simulace kompozitních materiálů s textilní výztuží ve 2D a 3D zobrazeních s vrozenými vadami, analýzu vlastností složených struktur (kompozitů, sendvičových materiálů).