Přihlásit

Laboratoř termických a termomechanických vlastností | Ft.Tul.cz

Hlavní cíle a aktivity
Studium strukturních parametrů textilií a materiálů s využitím metod termické analýzy, identifikace materiálů, sledování mechanických, strukturních a reakčních vlastností materiálů v závislosti na tepelném zatížení.
Přístroje a zařízení
Diferenční scanovací kalorimetrie (DSC) Měření teplot přechodů (tání, skelný přechod, krystalizace), stanovení stupně krystalinity a tepelného zabarvení, hodnocení entalpie tání, entalpie síťování a vytvrzování, reakční kinetika, účinnost antioxidantů, analýza kopolymerů a směsí polymerů.
Termomechanická analýza (TMA) Hodnocení koeficientu teplotní roztažnosti, oblasti skelného přechodu.
Dynamicko-mechanická analýza (DMA) Hodnocení termomechanických vlastností, modulů v tahu, v tlaku, v trojbodém ohybu a smyku (reálná a imaginární složka modulu, ztrátový úhel).
Termogravimetrie (TGA) Termická a oxidační stabilita, účinnost retardérů hoření, těkání nízkomolekulárních produktů polykondensace, rozpouštědel, stanovení obsahu vlhkosti, plniv a popela, konstrukce receptur.
Termokamera FLIR E5 Analýza povrchových teplot různých materiálů. Teplotní rozsah -20°C...+250°C. Rozlišení senzoru 120 x 90 px.
Stuart bodotávek Zjištění teploty tání materiálů.
Tavný mikroskop Leica Galen III Zjištění teploty tání materiálů.
Tavný mikroskop Boetius Zjištění teploty tání materiálů.
Další informace
Umístění: budova B, 2. patro
Kontakt: Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.