Přihlásit

Vědecké a výzkumné aktivity jsou zaměřeny na: | Ft.Tul.cz

 • speciální vlákna a materiály (anorganická vlákna, optická vlákna se stranovým vyzařováním, vlákna se zvýšenou elektrickou vodivostí, kovová vlákna s tvarovou pamětí, uhlíkové nano prášky, využití PCM a enkapsulace, vlákna se senzorickými schopnostmi),
 • aplikace nanovrstev a nanočástic do textilních struktur,
 • hodnocení omaku textilií (se zaměřením na objektivní postupy predikce omaku a tvorbu kalibračních modelů),
 • kompozita na bázi uhlíkových a čedičových vláken (se zaměřením na zkoumání vlastností textilní složky a vybrané termické resp. mechanické vlastnosti),
 • mikroskopie a použití obrazové analýzy (se zaměřením na postupy vhodné pro analýzu textilních struktur, povrchu textilií a hodnocení plošné stejnoměrnosti),
 • termomechanická analýza (se zaměřením na vývoj metod pro sledování kombinovaného termického a mechanického namáhání textilních struktur),
 • kolorimetrie (hodnocení barevného vzhledu za různých podmínek osvětlování a pozorování, vývoj rovnic pro výpočty barevných rozdílů),
 • aplikovaná optika (vývoj a konstrukce měřících systémů, UV-VIS-NIR spektroskopie),
 • funkční barviva (zaměření na vývoj fotochromních, termochromních a chemochromních senzorů),
 • řízení jakosti (se zaměřením na komplexní hodnocení jakosti a netradiční počítačově orientované postupy),
 • zpracování experimentálních dat (se zaměřením na modelování a specifické problémy textilu).