Přihlásit

O katedře | Ft.Tul.cz

Katedra materiálového inženýrství (KMI) se ve své vědecko výzkumné a pedagogické činnosti zaměřuje do oblasti textilních a speciálních vláken (struktura, vlastnosti, použití), textilní metrologie (principy měření vlastností textilií, analýza výsledků, konstrukce predikčních modelů, analýza povrchů), kompozit s textilní výztuží (geometrická struktura, tepelné a mechanické vlastnosti, speciální anorganická vlákna), zpracování experimentálních dat (průzkumová analýza jednorozměrná a vícerozměrná dat, kalibrace, regrese) a řízení jakosti v textilu (užitná hodnota, omak, vzhled, povrchové vlastnosti). Katedra se dále specializuje na chemické technologie zušlechťování textilií, výrobu a vývoj SMART textilních materiálů, pokročilou kolorimetrii, ekologické aspekty textilní výroby a v neposlední řadě i na využívání historických metod výroby a údržby textilií. Na katedře je celá řada laboratoří jak pro výuku studentů v bakalářském a magisterském studiu (metrologie vláken a textilních struktur, obrazová analýza), tak pro doktorandská studia a výzkum resp. vývoj v rámci celé fakulty (obecná a speciální mikroskopie, pokročilá spektrofotometrie, analýza velikosti částic, úprava textilních struktur plasmou, laserem, utrazvukem či mikrovlnami, termické a termomechanické vlastnosti, dynamické mechanické vlastnosti, elektrické vlastnosti a mnohé další). Katedra garantuje také výuku v jazyce MATLAB a zabývá se tvorbou aplikačního software pro zpracování experimentálních dat a výsledků měření.

http://www.ft.tul.cz/kmi