Přihlásit

Laboratoře | Ft.Tul.cz

Katedra matariálového inženýrství FT TUL disponuje následujícími laboratořemi, resp. specializovanými procovišti:

Laboratoř měření barevnosti a vzhledu

UV-VIS-NIR spektroskopie, spektrofotometrie a mikrospektrofotometrie, měření barvoměnných materiálů (foto, termo a chemochromních textilních indikátorů), speciální optické metody (LSCM, Polarimetric Imaging), kolorimetrie, konstrukce speciálních optických přístrojů, vývoj vojenských kamufláží.

Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova D, suterén prof. Ing. Michal Vik, Ph.D. +420 48 535 3552

 

Laboratoř elektrických a elektromagnetických vlastností

Hodnocení elektrických vlastností vláken, přízí a plošných textilií, hodnocení elektromagnetické stínící účinnosti plošných textilií, hodnocení elektrostatických veličin textilních struktur.

Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova B, 2. patro Ing. Veronika Tunáková, Ph.D. +420 48 535 3615

 

Laboratoře kompozitů a nanokompozitů

Příprava kompozitních vzorků s různou geometrií textilní výztuže, příprava nanočástic (mechanicky mletím, popř. chemicky a termicky), testování mechanických vlastností (odolnost v tahu, tlaku, 3PB staticky i dynamicky, analýza rázové houževnatosti), analýza a kvantifikace kompozitních struktur.

Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova B, 2. patro Ing. Blanka Tomková, Ph.D. +420 48 535 3218
Budova T, patro 2A Ing. Jana Novotná, Ph.D. +420 48 535 4097

 

Laboratoř speciální mikroskopie a obrazové analýzy
Světelná mikroskopie a rastrovací elektronová mikroskopie, konfokální mikroskopie (IČ, UV), makroskopie, základní i pokročilá analýza obrazu.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova B, 2. patro Ing. Jana Salačová, Ph.D. +420 48 535 3654

 

Laboratoř termických a termomechanických vlastností
Studium strukturních parametrů textilií a materiálů s využitím metod termické analýzy, identifikace materiálů, sledování mechanických, strukturních a reakčních vlastností materiálů v závislosti na tepelném zatížení.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova B, 2. patro Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D. +420 48 535 3750

 

Laboratoř fyzikálně - mechanických vlastností
Identifikace materiálů, hodnocení základních charakteristik vláken, přízí a textilií, hodnocení pevnosti, tažnosti a modulu pružnosti v tahu vláken, přízí a textilií, hodnocení transportních vlastností, hodnocení splývavosti, měření ohybové tuhosti přízí, tkanin i pletenin, hodnocení odolnosti plošných textilií v oděru a odolnosti proti žmolkování.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova B, 2. patro Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D. +420 48 535 3750

 

Laboratoř textilní chemie
Zušlechťování textilií včetně barvení a tisku textilií, aplikace a hodnocení finálních úprav. Využití plazmatu a laserů pro úpravy textilií. Aplikace netradičních způsobů intenzifikace zušlechťovacích procesů. Stabilizace aktivních látek na textiliích v podobě nanočástic, zátěrů či vrstev. Chemicko-textilní rozbory vlákenných struktur včetně stálostních zkoušek.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova B, suterén prof. Ing. Jakub Wiener, Ph.D. +420 48 535 3469

 

Laboratoř optických vláken
Vývoj oděvních textilií se zabudovanými stranově vyzařujícími optickými vlákny s cílem zviditelnění obrysu osob. Vývoj technických aplikací liniových světelných zdrojů světla s cílem zviditelnění obrysu předmětů, překážek, osvětlení chodeb, apod. Testování vlastností optických vláken s ohledem na optimální intenzitu vyzařování, ohebnost a životnost. Vývoj testovacích zařízení.
Umístění: Kontaktní osoba: Telefon:
Budova B, 2. patro doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková +420 48 535 3209