Přihlásit

Výuka | Ft.Tul.cz

https://elearning.tul.cz/

Pracovníci katedry zajišťují výuku předmětů pro bakalářské, navazující, magisterské i doktroské studium, a to jak v prezenční, tak distanční formě. Zároveň zabezpečují i licenční studium pro Univerzitu Pardubice. Jednotlivé předměty pokrývají zejména tyto odborné okruhy: textilní a speciální vlákna, kompozitní materiály, chemie (rozbory, zušlechťování, předúprava, barvení, potiskování textilií), textilní zkušebnictví, koloristika, zpracování experimentálních dat, programování v MATLABu, hodnocení jakosti a ekologické aspekty textilních procesů. Pro některé další specializace oborové části studia, resp. doktorandy, jsou zajišťovány přednášky z oblasti aplikace textilních vláken, textilního zkušebnictví, historie textilu, využití výpočetní techniky a vybraných metod matematického modelování. Pro licenční studium na Univerzitě Pardubice jsou zajišťovány přednášky ze speciálních oblastí regrese a plánování experimentů. Většina předmětů je přednášena paralelně v českém a anglické jazyce. Členové katedry zajišují také odborná firemní školení připravená dle potřeb zaměstnavatele zahrnující oblasti zmíněné výše.