Přihlásit

Dan Wang, M.Sc.

Jméno: Dan Wang
Pracoviště: KMI, budova B, 5. patro
Telefon: +420 776303279
E-mail: dan.wang@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: doc. Dr. Ing. Dana Křemanáková
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate:  

Téma disertační práce:

Výzkum v oblasti přenosu tepla sendvičovými textilními strukturami

  • Průzkum vybraných vlastnosti jednotlivých vrstev sendvičových textilních struktur.
  • Průzkum teoretických modelů a jejich aplikace.