Přihlásit

Ing. Alžbeta Samková | Ft.Tul.cz

Jméno:
Alžbeta Samková
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 48 535 3615
E-mail: alzbeta.samkova@tul.cz
Pozice: Ph.D. student/ odborně tech. pracovník
Školitel: Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Vlastnosti omítkových kompozitů s vlákennou výztuží
Testování (statické a dynamické testy) změn vlastností omítkových kompozitů s využitím různých druhů vlákenné výztuže.

Odborné zaměření:

Termické vlastnosti polymerů (DSC).