Přihlásit

Ing. Dominik Dušek | Ft.Tul.cz

Jméno: Dominik Dušek
Pracoviště: KMI, building D, basement
Telefon: +420 48 535 3226
E-mail: dominik.dusek@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
Research Gate:  

Téma disertační práce:

Modelování rozlišování a podání barev
Primárním cílem disertační práce bude navržení komplexního modelu barevného vzhledu zahrnujícího efekt chromatického rozlišování barev. Sekundárním cílem bude nalezení způsobu, jak lépe rozlišit osoby v dopravním prostoru. Terciálním cílem bude navržení možného řešení pro výrobce z hlediska vhodné konstrukce svítidel a designu oblečení (tvar, rozmístění, velikost výstražných prvků).