Přihlásit

Ing. Filip Prodanovič

Jméno:
Filip Prodanovič
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 48 535 3750
E-mail: filip.prodanovic@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Miroslava Pechočiaková, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
Research Gate:  

Téma disertační práce:

Modelování mechanických vlastností kompozitu typu vláknobeton
Práce se zabývá studiem mechanických vlastností betonu vyztuženého vlákny. Konvenčně používané vláknobetonové kompozity se vyznačují nedostatečnou adhezí na rozhraní matrice a výztuže. Práce se tedy zabývá i studiem zlepšení těchto vlastností především aplikací vlákenných prepregů.