Přihlásit

Ing. Marcela Pechová | Ft.Tul.cz

Jméno:
Marcela Pechová
Pracoviště: KMI, budova D, suterén
Telefon: +420 48 535 3226
E-mail: marcela.pechova@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: doc. Ing. Michal Vik, Ph.D.
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Mechanismus vnímání barev při nízkých úrovních osvětlení
Nalezení vhodného modelu umožňujícího doplnění stávajících aproximací vizuálního vnímání barev. Jako základ pro upravený model hraničního mezopického vnímání barev bude použit model CIECAM02 (adaptační mechanismy při fotopickém a mezopickém vidění, hodnocení malých barevných rozdílů).