Přihlásit

Muhammad Zaman Khan, M.Sc.

Jméno:
Muhammad Zaman Khan
Pracoviště: KMI, budova D, suterén
Telefon: +420 774 357 781
E-mail: zamankhan017@yahoo.com
Pozice: Ph.D. student
Školitel: Ing. Vijaykumar Narayandas Baheti, Ph.D.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
Research Gate: Research Gate

Téma disertační práce:

Multifunkční textilie upravené pomocí částic nano / mikro rozměrů

Studie zahrnuje předúpravu povrchu textilie s využitím plazmové, ozónové a laserové úpravy. Výzkum bude zaměřen na ukládání nanočástic na povrch textilie za použití různých metod. Charakterizována bude vazba mezi nanočásticemi a povrchem tkaniny. Kromě toho bude proveden průzkum superhydrofobicity, nehořlavosti, samočištění, ochrany proti UV záření, antibakteriálních vlastnoí atd.