Přihlásit

Xiaoman Xiong, M.Eng., Ph.D.

Jméno:
Xioman Xiong
Pracoviště: KMI, budova B, 2. patro
Telefon: +420 48 535 3209
E-mail: xiaoman.xiong@tul.cz
Pozice: pracovník vědy a výzkumu
Web of Science (RID): ResearcherID
Scopus (AIS): Author Identifier SCOPUS
Research Gate: Research Gate

Odborné zaměření:

  • studie vlivu strukturních vlastností a nanovlákenných vstev na tepelné vlastnosti netkaných textilií,
  • aplikace aerogelu do textilií pro tepelně izolační vlastnosti,
  • modelování prostupu tepla netkanými textiliemi.