Přihlásit

Yuanfeng Wang, M.Eng.

  Jméno: Yuanfeng Wang
Pracoviště: KMI, budova B, 5. patro
Telefon: +420 704 121 175
E-mail: yuanfeng.wang@tul.cz
Pozice: Ph.D. student
Školitel: prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Web of Science (RID):  
Scopus (AIS):  
RIV:  
Research Gate:  Research Gate

Téma disertační práce:

Funkční uhlíkové struktury

  • Příprava uhlíkových struktur z vláknitého materiálu.
  • Vyladění mechanických, elektrických a morfologických vlastností.
  • Dopování a přeměna na různé uhlíkové struktury.
  • Průzum různých aplikací, jako je stínění EMI, senzory, filtrace, odlučovače baterií, sběr energie atd.