Přihlásit

Aktuality | Ft.Tul.cz

Úspěch v soutěži Scientific Challenge

Ing. Janě Novotné, Ph.D., kmenové pracovnici Katedry materiálového inženýrství Fakulty textilní TUL se podařilo získat 2. cenu v soutěži Scientific Challenge, kterou vyhlašuje společnost RETSCH. Soutěž je určena všem vědcům pracujícím ve výzkumu, kteří ve svých výzkumných projektech používají kulové mlýny. Výhra představuje poukaz na zboží RETSCH v hodnotě 1000 EUR.

Do soutěže Ing. Novotná přihlásila projekt TEQUATIC (bilaterální projektu ČR-USA v programu INTER-EXCELLENCE), protože část experimentů probíhá na přístroji Emax, který dodává firma Retsch. Emax je nový typ kulového mlýnu pro vysoce výkonné mletí. Kombinace vysokého tření a nárazu umožňuje výrobu velmi jemných částic ve velmi krátkém čase. Dalšími přednostmi tohoto mlýnu (srovnáme-li s klasickými kulovými mlýny) jsou nepřetržitý provoz bez přerušení z důvodu chlazení a jednotná škála výsledků velikosti částic díky speciálnímu tvaru mlecí nádoby, který zlepšuje promíchání vzorku.

 

 

V rámci výše zmíněného projektu je kulový mlýn používán k simulovanému generování mikroplastů (fragmentů textilních materiálů) mechanickým oddělováním. Výsledky projektu související s tvorbou vlákenných mikroplastů v procesu výroby a užití umožní nejen stanovení kritických technologických míst ve výrobě textilií, ale umožní specialistům realizovat opatření k potlačení jejich vzniku. Některé textilie tak mohou být identifikovány jako potenciálně více nebezpečné než jiné a nedoporučeny pro masovou výrobu.

Dlouhodobé přínosy projektu souvisejí především s klasifikací mikroplastů do dvou základních skupin podle mechanismu jejich vzniku a definicí potenciálních technologických a environmentálních rizik. Výhledově budou také základním přínosem změny strategie výroby textilií, jejich užití a ošetřování včetně praní, které povedou k omezení a následné minimalizaci produkce vlákenných mikroplastů a omezování jejich podílů v různých typech vod v podmínkách stálého růstu lidské populace.

Pro simulovanou generaci mikroplastů jsou během projektu používany i další techniky založené na mechanickém působení (oděr, cyklický ohyb, tření) a simulovaném praní. Cyklické namáhání ohybem a dynamické tření jsou realizovány na speciálně upravených testovacích zařízeních. Simulované praní a sušení je prováděno v laboratorních pračkách za standardních podmínek a při extrémních podmínkách.

Během projektu jsou porovnány mechanismy uvolňování mikroplastů vlivem mechanického oddělování a vlivem degradačních procesů.

 

Kulový mlýn Emax Vzorek textilního materiálu pro mletí