Přihlásit

Laboratoř CXI | Ft.Tul.cz

Laboratoř přípravy nanovláken a nanopovrchů
Laboratoř je zaměřena na vývoj technologií výroby nanovláken, a to zejména na průzkum vztahů mezi závislými a nezávislými proměnnými procesu elektrostatického zvlákňování a vývoj dalších možných metod pro přípravu nanovlákenných materiálů nebo jednotlivých nanovláken. Pro tyto účely je zde umístěno unikátní zařízení, tzv. pilotní linka Nanospider NS 1W500U včetně klimatizační jednotky, dalšího příslušenství a zařízení, která budou vyvíjena v rámci činnosti laboratoře.
Umístění: budova L, 2np.
Kontakt: Ing. Jiří Chvojka, Ph.D
Telefon: +420 48 535 3233
 
Vybavení
Nanospider NS 1W500U Laboratorní zařízení pro přípravu nanovláken, komerčně dodávané Libereckou firmou Elmarco má pracovní šíři 500mm. Na tomto zařízení je možné využívat několik typů zvlákňovacích elektrod v závislosti na použitých polymerech a rozpouštědlových systémech. Zařízení je připojeno na klimatizační jednotku, která dokáže regulovat teplotu i vlhkost vstupního média. Současně je přístroj vybaven odtahem vzdušniny.