Přihlásit

Laboratoř fyzikální | Ft.Tul.cz

Laboratoř fyzikální
Zaměřuje se na stanovení fyzikálně chemických vlastností polymerních roztoků a úpravu polymerů jakožto základní suroviny. Dále se zde provádí pokusy elektrostatického a odstředivého zvlákňování. Pro tyto účely se v těchto laboratořích nachází digestoře, digitální váhy (předvážky, analytické), magnetická míchadla, termostaty, přístroje pro určení viskozity, pH metr, vakuová odparka, sušárna, chladící zařízení, přístroj pro výrobu destilované vody, sterilizátor, kryomlýnky, plastometr, ultrazvuková sonda, sítový frakcionátor, zdroje vysokého napětí a aparatury pro zvlákňování z jehly, tyčky či odstředivě. Právě zde pak nejčastěji probíhají praktické experimenty studentů k bakalářským a diplomovým pracím.
Umístění: budova E, suteren
Kontakt: Ing. Zdeňka Hodková
Telefon: +420 48 535 3474
 
Vybavení
Rotační viskozimetry Viskozimetr Haake ROTOVISCO
Jednoduchý rotační viskozimetr s několika různými senzory pro různé viskózní roztoky
Viskozimetr Bohlin
Rotační viskozimetr schopný měřit nejen roztoky, ale i viskozitu tavenin.
Kryomlýnky Cryomill R
Možnost mletí malých množství materiálů pomocí kovových kuliček v nádobkách jak za běžných, tak i za velmi nízkých teplot pomocí tekutého dusíku
ZM 200 Retsch
Ultraodstředivý vysokorychlostní rotorový mlýn určený pro mletí měkkých až středně tvrdých a vlákenných materiálů při běžných teplotách či s použitím suchého ledu.
Ultrazvuková sonda Misonix Přístroj sloužící k rozmíchání roztoků, ve kterých dochází ke shlukování částic, nebo se špatně rozmíchávají běžnými postupy.
Plastometr DYNISCO Přístroj slouží k měření hmotnostního a objemového indexu toku taveniny.
Analytický sítovací stroj AS 200 Retsch  Přístroj se používá pro suché sítování s použitím analytických sít pro přesné rozdělení jemných a hrubozrnných produktů.
Sterilizátor Anprolene AN 74i Přístroj určený pro sterilizaci materiálů pro tkáňové inženýrství, používající jako sterilizační činidlo plynný ethylenoxid.
AQUAL 25 Přístroj na výrobu destilované vody.
Lyofilizátor Přístroj slouží k odvodnění vzorků za velmi nízkých teplot a tlaků.
Rotační odparka Slouží k odstranění rozpouštědla ze vzorků za vyšších teplot a nízkých tlaků.
Zařízení pro experimentálního zvlákňování Zvlákňování z tyčky a jehly
Aparatury se zdrojem vysokého napětí pro výrobu nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování.
Odstředivé zvlákňování
Kromě několika menších aparatur se v laboratoři nachází i zařízení NANOCENTRINO L1.0 pro tryskové odstředivé zvlákňování.
Drawing
V laboratoři se nachází dva automatizované mikromanipulátory pro výrobu ojednocených tažených nanovláken.
Wimshurstův přístroj
Demonstrační přístroj pro výrobu nanovláken.
Další vybavení laboratoře Digestoře, magnetická míchadla s ohřevem, digitální váhy (předvážky i analytické), sušárna, chladící a mrazící zařízení, termostaty, pH metr, zdroje vysokého napětí, hřídelová míchadla, pipety a další laboratorní příslušenství.