Přihlásit

Laboratoř mikroskopie | Ft.Tul.cz

Laboratoř mikroskopie
Mikroskopická laboratoř slouží pro analýzu materiálů. Je vybavena optickými mikroskopy a dvěma skenovacími elektronovými mikroskopy (FEI Phenom, TESCAN). Pro morfologickou analýzu je využíván software NIS Elements, který umožňuje charakterizovat strukturu materiálů a také jejich interakce s buňkami.
Umístění: budova E, suterén
Kontakt: Ing. Zdeňka Hodková
Telefon: +420 48 535 3476
 
Vybavení
Elektronové mikroskopy TESCAN Vega
FEI Phenom
Optický mikroskop Nikon Eclipse LV100
Zlatička Přístroj určený k naprašování nanovrstviček zlata na vzorky, které jsou následně snímány pomocí elektronového mikroskopu.
Software NIS Elements, Graphpad, OBS Studio