Přihlásit

Laboratoř poloprovozu | Ft.Tul.cz

Laboratoř poloprovozu KNT
Laboratoř poloprovozu slouží k vývoji a poloprovoznímu ověřování laboratorně vyvinutých principů tvorby netkaných textilií. Je vybavena poloprovozními textilními stroji z většiny oblastí průmyslu netkaných textilií. Jedná se o: trhací stroj na zpracování druhotných surovin, mykací stroj, linka zahrnující mykací stroj příčný kladeč a vpichovací stroj. Stroje na výrobu kolmo kladených textilií (STRUTO) vibračním i rotačním způsobem, teplovzdušná komora, vyhřívaný etážový lis, laboratorní stroj meltblown, všívací stroj, laboratorní stroje pro výrobu nanovláken na principu elektrostatického i odstředivého zvlákňování. Veškeré vybavení je modulární a lze tak snadno vytvářet nejrůznější propojení jednotlivých principů tvorby netkaných textilií.
 
Vybavení:
Mykací stroj Mykací stroj, který zajišťuje ojednocení vláken a tvorbu pavučinky. Jedná se o zařízení kompaktních rozměrů, které se v praxi velice dobře hodí k experimentální činnosti a tvorbě vstupního vlákenného materiálu, který bude následně zpevněn v vpichovacím stroji.
Teplovzdušná komora   Teplovzdušná komora s regulací rychlosti dopravníku a také možnosti regulace teploty slouží především k tepelnému pojejí bikomponentních vláken. Vstupní a výstupní části teplovzdušné komory mohou být modifikovány dle požadavků na finální materiál.
Etážový lis Zařízení slouží k tepelnému pojení nejem textilních materiálů, vlivem tlaku můžeme s výhodou regulovat výslednou tloušťku materiálů a současně také řídit jejich mechanickou pevnost.
Umístění: Budova E3, přízemí
Kontakt:

Bc. Filip Sanetrník

Doc. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Externí soubory:  
Obrázky: