Přihlásit

Laboratoř teorie netkaných textilií | Ft.Tul.cz

Laboratoř teorie netkaných textilií
Tato laboratoř nabízí zastoupení základních přístrojů pro stanovení různých vlastností textilních materiálů, primárně pak netkaných a nanovlákenných textilií. Zde je možné naleznout optický mikroskop, optický makroskop, bodotávky, mikroskopické i softwarové metody pro stanovení vlastností vláken, zařízení pro měření kontaktního úhlu, profilprojektor, naplavovací zařízení, mixér, digitální váhy či zařízení Krüss pro stanovení sorpčních vlastností materiálu.
Umístění: budova E, suterén 
Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Hodková 
Telefon: +420 48 535 3474 
 
Vybavení
Krüss Tenziometr Krüss K12
Slouží k měření povrchových napětí kapalin a kontaktních úhlů smáčení u širokého spektra materiálů v definovaných kapalinách.
Optické mikroskopy s bodotávkem PocketDyne tenziometr Krüss
Přenosný bublinkový tenziometr pro měření povrchového napětí kapalin.
Klasický optický mikroskop s bodotávkem pro tavení polymerních vláken a zjišťování teploty tání.
Nikon Eclipse 80i s bodotávkem Linkam LTS 350 a softwarem pro sledování chování materiálů při tepelném namáhání + software NIS Elements pro morfologickou analýzu materiálů.
Makroskop Makroskop Bel Photonics slouží k rychlému pozorování drobných předmětů bez nutnosti předchozí úpravy sledovaných vzorků.
Profilprojektor Přístroj slouží k analýze uspořádání vláken v textilním materiálu. 
Měření kontaktního úhlu Přístroj AdveX Instruments s kamerou, osvětlením Euromex a speciálním softwarem pro měření kontaktního úhlu a povrchového napětí materiálu. 
Tloušťkoměry  Kromě tradičního tlouškoměru se v laboratoři nachází i digitální nedestruktivní tloušťkoměr Elcometer 456.
Software NIS Elements, GraphPad, OBS Studio 
Další vybavení laboratoře Digitální váhy (navážky i analytické), naplavovací zařízení, posuvné měřítko.