Přihlásit

Laboratoř tkáňového inženýrství | Ft.Tul.cz

Laboratoř tkáňového inženýrství
Laboratoř je zaměřena na biologické testování vyvíjených (nano)materiálů s buněčnými kulturami. U testovaných materiálů je především sledována cytotoxicita, buněčná adheze a proliferace na materiál. Testované materiály jsou pak potencionálně využitelné jako tkáňové nosiče (scaffoldy) v různých biomedicínských aplikacích. V laboratoři jsou využívány především myší fibroblasty, lidské dermální fibroblasty, keratinocyty, buňky endotelu cév, osteoblasty, aj..
Umístění: budova E, suterén
Kontaktní osoby: Ing. Petra Harciníková
Ing. Markéta Klíčová
RNDr. Jana Horáková, Ph.D.
Telefon: +420 48 535 3474
 
Vybavení:
Spektrofotometr TECAN The Spark Přístroj je využíván především při hodnocení metabolické aktivity buněk na materiálech (např. MTT test.) Dále přístroj využíváme k měření inkorporace bioaktivních látek do scaffoldů.
Laminární boxy Telstar
BioAir
Biologicky bezpečné boxy třídy II. slouží k práci ve sterilních podmínkách.
CO2 inkubátory
Sartorius
N - Biotek
Přístroje slouží ke kultivaci buněk v požadované teplotě a koncentraci oxidu uhličitého.
Hlubokomrazící box (-80 °C) Slouží ke dlouhodobému skladování buněčných kultur.
Fluorescenční mikroskop
Nikon Eclipse Ti
 
Další vybavení laboratoře Invertovaný mikroskop, CMOS kamera, vodní lázeň, Luna Cell Counter, PCR cycler, DNA elektroforéza, autokláv, centrifuga, fluorimetr, vertikální třepačka s termostatem, Dewarova nádoba na tekutý dusík (skladování buněčných kultur)