Přihlásit

Laboratoř hodnocení komfortu oděvů | Ft.Tul.cz

Hodnocení komfortu oděvů pomocí tepleného manekýna „ Timmy“ (Child Thermal Manikin)
Pomocí tepelného manekýna můžeme hodnotit tepelně izolační vlastnosti a termofyziologický komfort sportovních, pracovních a ochranných oděvů, doplňků, spacáků i navrhnout vhodné vrstvení oděvů pro zvýšení funkčnosti. Figurína vyvinutá společností Thermetrics odpovídá průměrným tělesným rozměrům 10letého dítěte. Má 16 vyhřívaných zón a 115 potících bodů, které umožňují simulovat pocení. Figurína má navíc pohyblivé klouby, díky kterým můžeme simulovat i chůzi. Tepelný manekýn dokáže určit zóny, ve kterých dochází k hromadění nebo naopak k úniku tepla. Měření probíhá v klimatizované místnosti, ve které lze nastavit i různé okolní podmínky. Měření probíhá dle normy ČSN EN ISO 15831 (832741): Oděvy – Fyziologické účinky – Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny.
Timmy Timmy
Timmy Timmy
 
Sedící manekýn „STAN“ (Seat Test Automotive Manikin) pro hodnocení komfortu autosedaček
Pomocí sedícího manekýna „STAN“ lze hodnotit fyziologický komfort u sedadel automobilu, nákladního automobilu, letadla a sedadel hromadné dopravy. STAN obsahuje osm nezávisle řízených tepelných zón a systém pro simulaci metabolického tepla a pocení. Hodnocení vyhřívaných sedadel je založeno na skutečném přenosu energie, nejen na povrchové teplotě, a realistické úrovně pocení také umožňují přesné posouzení chlazených/větraných sedadel. Exkluzivní technologie Dynamic Heatflux Sensor (DHS) společnosti STAN přesně měří přechodnou výměnu energie mezi pokožkou a povrchem sedadla.
STAN STAN
STAN
 
TEXTEST FX 3180 CupMaster - misková metoda
Zařízení TEXTEST FX 3180 CupMaster se používá k hodnocení propustnosti vodních par textilií dle normy L1099-A2 Stanovení rychlosti přenosu vodní páry (WVTR) pomocí gravimetrické metody.“ Přístroj pomocí dvanácti misek pro dvanáct vzorků plně automaticky zjišťuje rychlost přenosu vodní páry během 24 hodin. Výsledky experimentální části se stanovují jako WVTR (Water Vapor Transmission Rate) v jednotkách [g/m²] za dobu. Je dáno, že čím větší je hodnota WVTR, tím lepší je propustnost vodních par skrz testovaný materiál.
Misková metoda Misková metoda
Misková metoda
  
Umístění: Budova E3, 2 patro
Kontakt: Ing. Oksana Vojtenko, Ph.D. +420 48 535 3697