Přihlásit

Laboratoř KES | Ft.Tul.cz

KES - FB (Kawabata Evaluation System for Fabrics)
Systém umožňuje testování šesti základních mechanických vlastností plošných textilií (tah, smyk, ohyb, stlačitelnost, koeficient tření a drsnost).

Na základě těchto vlastností je možné stanovit THV (Total Hand Value) - hodnocení omaku.
Omak představuje základní kvalitativní charakteristiku oděvních textilií zahrnující vlastnosti jako například tuhost, hladkost, měkkost, plnost a poddajnost.

Vyjádření THV je světovým standardem hodnocení omaku garantované The Hand Evaluation and Standardization Committee, The Textile Machinery Society of Japan.

KES-FB se skládá ze čtyř přístrojů:
  • KES-FB1 (tah, smyk),
  • KES-FB2 (ohyb),
  • KES-FB3 (tlak),
  • KES-FB4 (tření, drsnost).
KES-FB1 Automatic Tensile & Shear Tester
Přístroj je automatický model pro testování tahových a smykových deformací textilií, papíru, netkaných textilií a fólií.
KES-FB2 Automatic Compression Tester
Přístroj je automatický model pro testování ohybových deformací textilií, netkaných textilií a přízí.
KES-FB3 Automatic Compression Tester
Přístroj je automatický model pro testování kompresních deformací jako funkce tloušťky textilií a fólií.
KES-FB4 Automatic Compression Tester
Přístroj je automatický model pro testování povrchových vlastností textilií, papíru, netkaných textilií a fólií.
Umístění: Budova E3, 2 patro
Kontakt: Ing. Marie Koldinská
+420 48 535 3495